Servis, údržba a další služby

Potřebujete opravit nebo dlouhodobě spravovat bezproblémový chod solární elektrárny?

Servis

Poskytujeme servis pro fotovoltaické elektrárny, solární panely, všechny jejich součástky a příslušenství. Poradíme si i s čistě mechanickými závadami.

Jsme certifikovaným partnerem značky Fronius a nabízíme záruční i pozáruční servis pro její výrobky. Mimo to zajišťujeme záruční výměnu dílů od všech výrobců.

Obraťte se na nás. Garantujeme, že váš podnět začneme řešit do 24 hodin.

Opravy

Zápolíte s poruchou na sluneční elektrárně? Pomůžeme vám s opravou nebo výměnou komponent. Zajistíme i dodávku nových dílů a doporučíme vám ty, s nimiž máme tu nejlepší dlouhodobou zkušenost.

Hlavní důraz ovšem klademe na prevenci a detekci potenciálních závad ještě před vznikem závažných poruch. Rádi s vámi probereme, jak postupovat, aby bylo možné budoucí závady odhalit a odstranit ještě předtím, než bude pozdě.

Monitoring a reporting

Bezproblémový běh fotovoltaické elektrárny lze kontrolovat i na dálku pomocí monitorovacího zařízení.

Náš dispečink každodenně dohlíží na vaše data, která také pravidelně zálohuje. Ve chvíli, kdy narazíme na nějakou chybu, provedeme analýzu dat, spustíme diagnostické nástroje a začneme hledat příčinu možného problému.

Na základě dat z monitorovacího zařízení vám budeme pravidelně posílat zprávy a přehledy s údaji o provozu a výkonu vaší solární elektrárny.

Odborná podpora

Potřebujete zpracovat podklady k řešení pojistných událostí? Pomoci připravit statistické výkazy? Nebo by se vám hodilo mít někoho, kdo efektivně vyřeší komunikaci s distributorem nebo prodejcem – například kvůli výměně dílů nebo reklamaci?

Díky dlouhodobým zkušenostem jsme kromě řešení technických problémů k službám i v těchto administrativních záležitostech. Ušetříme vám čas, peníze i starosti.

Preventivní údržba

Nabízíme preventivní prohlídky vašich solárních panelů. Díky nim lze diagnostikovat potenciální problém ještě předtím, než se objeví.

Pro co nejpřesnější diagnostiku solárních panelů a elektroinstalace používáme termovizi, měření VA charakteristik či analýzu nízkonapěťové sítě. Odborně provedená diagnostika je základ správného nastavení sluneční elektrárny a zajistí nejen efektivní chod, ale i minimalizaci poruch a výpadků.

Mimo samotnou diagnostiku připravujeme návrhy, jak optimalizovat solární elektrárnu včetně vyčíslení nákladů a návratnosti. Také zpracováváme podklady pro reklamace.

Dále poskytujeme revize pro hromosvody, ochrany, elektrická zařízení nízkého i vysokého napětí, kamerové systémy a elektronické zabezpečovací systémy.

Termovizní měření

Termovize je jedním z nejlepším nástrojů pro prevenci potíží na solárních elektrárnách. Tento nástroj nám umožňuje s vysokou přesností odhalit skryté defekty na slunečních panelech.

Nejčastější defekty představují horká místa čili tzv. hotspoty. V těchto bodech dochází k přehřívání a poškození panelu. Častým neduhem jsou také vadné diody, které způsobují snížení výkonu solárních panelů.

Mimo to dovedeme pomocí termovize zjistit závady na silových spojích elektrického vedení v celém systému elektrárny. Detekce probíhá bezkontaktně, takže při revizi spoje nijak nezatěžujeme.

Data z měření analyzujeme na základě dlouhodobých zkušeností a uchováváme je v archivu, abychom je případně mohli v budoucnu porovnat s aktuálními daty. Pokud odhalíme závadu, navrhneme vám nejúčinnější způsob, jak ji odstranit.

Termovizní prohlídka je snadnou cestou, jak zvýšit efektivitu a vyhnout se poruchám vaší sluneční elektrárny.

Měření VA charakteristik

V případě, že termovize naznačí problém na vaší solární elektrárně, můžeme blíže prozkoumat jeho reálný dopad proměřením voltampérové charakteristiky. Tato metoda vám jasně vyčíslí, jaký má závada vliv na výkon fotovoltaického panelu.

Abychom zjistili co nejpřesnější hodnotu aktuálního výkonu, měříme VA charakteristiku specializovaným U-I analyzátorem s čidly osvitu a teploty.

Data z měření VA charakteristik se dají použít nejen k opravě a zefektivnění chodu solárních panelů – slouží také jako podklad pro reklamaci fotovoltaického panelu u výrobce.

Protokol z měření panelu s vadnou přemosťovací diodou

Protokol z měření panelu s vadným článkem (HotSpot)

Analýza Vašeho vyúčtování na odběr elektřiny

Provedeme analýzu Vašeho vyúčtování za odběr elektřiny. Z průzkumu energetických společností vyplynulo, že 1/5 domácností má nevhodně zvolený svůj tarif. Je tedy možné si správným tarifem snížit výdaje za spotřebovanou elektřinu správně zvoleným tarifem i bez nutnosti měnit svého obchodníka s elektřinou. Zašlete nám své vyúčtování k analýze.

Péče o systém zabezpečení objektu

Provozujete solární elektrárnu s vyšším výkonem? V tom případě s největší pravděpodobností používáte systém elektronického zabezpečení objektu.

Jelikož systémy obsahují velmi citlivou elektroniku, navíc jsou venku pod neustálým vlivem počasí, vyžadují pravidelnou kontrolu. Zajišťujeme revize stavu a funkčnosti celého systému i jednotlivých komponent.

Nesprávná funkce zabezpečení může vést k řadě komplikací. Na jedné straně to mohou být plané poplachy a z nich plynoucí výdaje za výjezdy bezpečnostní služby, na druhé pak riziko narušení objektu a poškození vaší solární elektrárny. Takové situace vedou i k problémům i s pojišťovnami, které se za okolnosti poruchy zabezpečovacího systému staví k plnění pojistné události velmi neochotně.

Elektronický zabezpečovací systém lze naštěstí spravovat na dálku. Můžeme ho propojit s naším dispečinkem a kromě monitorování samotné fotovoltaické elektrárny zajistíme i dohled nad správným chodem zabezpečení.

Montáž antén a satelitů

Montujeme na střechy antény a satelity. Zároveň můžeme zajistit i jejich zprovoznění, tedy tzv. oživení.

Výškové práce

Mimo služeb v oblasti fotovoltaiky se specializujeme také na výškové práce s využitím horolezecké techniky. Provádíme tyto práce:

  • čištění okapů
  • nátěry okapů a střech
  • kácení a prořezávání stromů
  • zábrany proti ptactvu
  • mytí oken
  • … a další výškové práce dle domluvy

Montáže hromosvodů

Instalujeme hromosvody tam, kde může výboj blesku způsobit velké škody, nebo dokonce ohrozit zdraví obyvatel. Na velikost nehledíme. Před bleskem dovedeme zabezpečit malé i velké stavby. Hromosvody montujeme na bytové a rodinné domy, průmyslové haly, administrativní budovy či například historické objekty.

Používáme jak klasický hromosvod, tak aktivní hromosvod E.S.E. Ten lze použít na stavbách, které neumožňují montáž klasického hromosvodu.