Síťová solární elektrárna

Síťová fotovoltaická elektrárna je připojená do distribuční soustavy (DS), která musí splňovat podmínky pro připojení stanovené distributorem a je nutné mít od něj i souhlasné stanovisko. Tento typ provozu FVE pracuje paralelně s DS a tedy vyráběná energie z FVE jde přes hlavní domovní rozvádeč, kde je v případě v té době zapnutých spotřebičů spotřebována těmito spotřebiči a případný přebytek energie přetéká do distribuční soustavy. Tento princip funguje i opačným způsobem. V případě požadavku na větší množství odebírané energie zapnutými spotřebiči, než v tu chvíli vyrábí solární elektrárna, je energie dočerpána z DS a je tak možno bez omezení používat i výkonné spotřebiče. Používáme střídače Fronius IG.

Síťové solární elektrárny se skládají z fotovoltaických panelů a konstrukce pro jejich montáž, střídače napětí, rozváděče s jištěním, který je připojen do rozvodné sítě daného objektu.

Více…

Ostrovní FVE

Ostrovní systém představuje solární elektrárnu, která není spojená s distribuční soustavou (DS), od toho název ostrovní. Tento typ instalace se obvykle používá tam, kde není k dispozici DS anebo je od DS úplně oddělena.

Ostrovní FVE se aplikují u chat, karavanů, jacht, lodí, rekreačních objektů, mobilních domů nebo i pro pokrytí spotřeby zdroje (výrobny) v daném odběrném místě. Velice důležitá je správná dimenzace celého systému pro bezproblémový chod všech spotřebičů v kombinaci se správným hospodařením s energií.

Více…

Hybridní solární elektrárna

Hybridní FVE je solární elektrárna připojená do distribuční soustavy, která musí splňovat podmínky stanovené distributorem. Pro připojení elektrárny je nutné mít souhlasné stanovisko od distributora. Tento typ provozu FVE je vhodný pro výrobu a spotřebu vyrobené energie s tím, že vyráběná elektřina, kterou si zákazník v aktuální dobu nespotřebuje, je přesměrována do úložiště energie (bateriový systém, akumulační nádrž), která je pak dále ve večerních hodinách spotřebována na provoz spotřebičů v době, kdy už FV panely elektřinu nedodávají. Využije se tak téměř všechna vyrobená elektřina ke spotřebě v objektu.

Více…