Hybridní solární elektrárna

Hybridní FVE je solární elektrárna připojená do distribuční soustavy, která musí splňovat podmínky stanovené distributorem. Pro připojení elektrárny je nutné mít souhlasné stanovisko od distributora. Tento typ provozu FVE je vhodný pro výrobu a spotřebu vyrobené energie s tím, že vyráběná elektřina, kterou si zákazník v aktuální dobu nespotřebuje, je přesměrována do úložiště energie (bateriový systém, akumulační nádrž), která je pak dále ve večerních hodinách spotřebována na provoz spotřebičů v době, kdy už FV panely elektřinu nedodávají. Využije se tak téměř všechna vyrobená elektřina ke spotřebě v objektu.

Výhody proti síťové FVE:

  • optimalizace výroby , spotřeby
  • možnost využití až 100% energie z FV panelů
  • funguje i jako záložní zdroj v případě výpadku sítě

Schéma hybridní FVE:

Fronius energetický balíček – Fronius Energy package

Fronius Energy Package se skládá ze střídače Fronius Symo Hybrid, akumulátoru Fronius Solar Battery a elektroměru Fronius Smart Meter.

Fronius Symo Hybrid

je beztransformátorový třífázový hybridní střídač ve výkonové kategorii od 3,0 kW do 5,0 kW. Tento střídač v sobě kombinuje vlastnosti střídače Fronius Symo, který umí dále spolupracovat s bateriovými systémy pro ukládání vyrobené energie. Uloženou energii je pak možno využít i v době, kdy už fotovoltaické panely elektřinu nedodávají. Střídač se tak stává srdcem 24 hod. řešení práce se sluneční energií“.  Střídač je schopen pracovat i bez připojení na střídavou síť, čímž se liší od klasických střídačů a dále umožňuje zajistit v kombinaci s bateriovými systémy dodávání energie i při výpadku distribuční sítě.

Fronius_Symo_Hybrid

Fronius Symo Hybrid – datový list – typy – Energy – Package – EN

Srdce 24 hod. řešení práce se sluneční energií

Fronius solární bateriový set – Fronius Solar Battery

je lithium-železo-fosfátový akumulátor včetně regulační elektroniky pro optimální provoz baterií, který se vyznačuje dlouhou životností, krátkou dobou nabíjení a velkou hloubkou vybití. To znamená, že je možné využít až 80 procent celkové kapacity. Kromě toho tato technologie poskytuje vysokou míru bezpečnosti, protože nedochází k uvolňování kyslíku ani vodíkového plynu. Napětí se pohybuje mezi 120 a 460 V. Kapacita akumulátoru volitelná od 4,5kWh (3,6kWh) do 12 kWh (9,6kWh). Tímto řešením se maximalizuje využití vlastní vyrobené energie a zvyšuje nezávislost na dodávkách elektrické energie.

Fronius_Solar_Battery_rdax_100

Fronius Symo Hybrid – datový list – typy – Energy – Package – EN

Vysoce výkonná lithiová technologie pro maximální bezpečnost

Fronius Smart Meter

je obousměrný elektroměr, to znamená, že měří energii, která proudí ze sítě do domu, i tu, která proudí do sítě. Eviduje křivky zatížení domácnosti a optimalizuje vlastní spotřebu. Je již předkonfigurovaný a montuje se snadno pomocí technologie plug & play přímo do skříňového rozvaděče.

Fronius Smart Meter 63A-3

Fronius_SmartMeter_rdax_100

 

Technická data k Fronius Symo Hybrid + Fronius Solar Battery
1. video

2. video