SEDLÁK: Energetická novela je dobrá k přepracování

Ministerstovo by mělo hledat cesty pro „lidovou“ energetiku umožňující úspory a energetickou nezávislost
1.8.2014
FOR ARCH 2014
15.9.2014
Ministerstovo by mělo hledat cesty pro „lidovou“ energetiku umožňující úspory a energetickou nezávislost
1.8.2014
FOR ARCH 2014
15.9.2014

2014-08-06SEDLÁK: Energetická novela je dobrá k přepracování

Zdroj: www.lidovky.cz

Nejen na stránkách Lidových novin již několik dní doutná spor mezi ministerstvem průmyslu a Energetickým regulačním úřadem k návrhu novely energetického zákona. Zdánlivě technická debata o výseku změn však ukazuje na hluboká selhání v přípravě zásadních zákonů.

Část úprav energetického zákona je potřebná a může zlepšit fungování českého energetického trhu nebo zvýšit nezávislost státních úřadů. Přesto je již teď jasné, že ministerstvo průmyslu zvolilo k přípravě zásadních legislativních změn naprosto netransparentní způsob a během procesu přípravy novely chyběla jakákoli veřejná kontrola.

Absence otevřené debaty u přípravy takto klíčově legislativních změn je skutečně zarážející.

A to hlavně při pohledu na minulé pokusy novel zákonů z dílny ministerstva průmyslu. Pouze pro představu: zákon o podporovaných zdrojích musel být během své platnosti již šestkrát upraven – přitom byl schválen před pouhými dvěma roky. Zdá se, že se náměstek Pavel Šolc bohužel nepoučil.

Návrh novely energetického zákona a další související legislativy vyvolal doslova záplavu připomínek od ostatních ministerstev, průmyslových svazů a státních úřadů. Ministerstvo financí při pohledu na masivnost změn doporučilo, aby byly novelizované zákony napsány celé znovu a obdobně místopředseda vlády Pavel Bělobrádek doporučil návrh novely vrátit zpět a přepracovat.

Kdo šetří – má smůlu

Zásadní připomínky mají i další zákonem zasažená ministerstva a silné oborové svazy. Změny zanesené v návrhu novely zákona zřejmě ministerstvo průmyslu a obchodu vůbec nedomyslelo do důsledků.

Například dnes platí spotřebitelé elektřiny příspěvky na podporované zdroje energie podle velikosti spotřeby – když s elektřinou šetří, zaplatí méně. Pokud by návrh prošel, budou spotřebitelé platit podporu formou fixních poplatků podle odběrného místa.

Takový krok může některým domácnostem nebo menším a středním podnikům výrazně zdražit náklady na elektřinu. V návrhu zákona totiž zcela chybí jakákoli konkrétní čísla výše budoucích plateb a vše je ponecháno až na dalším nastavení dle vyhlášky.

Náměstek Šolc dále ignoroval povinnost zapracovat do novely zákona varianty, ze kterých by se dala vybrat ta nejvýhodnější s nejnižšími dopady na spotřebitele.

Zcela stejná fatální pochybení – absence konkrétních návrhů, představení variant a možných rizik – se opakují u dalšího zásadního bodu, který zavádí poplatek za přístup do distribuční či přenosové soustavy.

Tyto chyby dělají z materiálu ministerstva průmyslu nefunkční návrh, který reálně ohrožuje domácí ekonomiku. Fakt, že chce ministerstvo průmyslu ponechat přesnou výši plateb až na prováděcích vyhláškách nebo nevolených státních úřadech, činí z volených zástupkyň a zástupců v Poslanecké sněmovně pouhé sekundanty budoucí vůle úředníků.

Ohrožené investice

Politickou zodpovědnost za případná pochybení v systému však ponesou právě oni. Výše popsané změny ohrozí zejména domácnosti nebo malé podniky, další sporné body návrhu novely zákona však opět naruší stabilitu obnovitelných zdrojů v Česku.

Záměr omezit vyplácení podpory pro obnovitelné zdroje jen na určité limitované množství vyrobené elektřiny v daném roce může narušit provoz místních tepláren na biomasu, zemědělských bioplynových stanic nebo solárních elektráren na domech.

Nejvíce by se pak dotkl těch, kteří investovali do šetrných zdrojů s nejvyšší účinností a snaží se během celého roku provozovat své zdroje s maximální efektivitou.

Toto navrhované opatření je i v příkrém rozporu s pozicí Evropské komise, která opakovaně upozorňovala členské státy, aby se „vyvarovaly neoprávněných nebo retroaktivních změn podpory“.

Ministr Mládek má nyní šanci ukázat, že mu skutečně záleží na odpovědném vedení svěřeného resortu a nechá celý návrh novely energetického zákona přepracovat. Rozhodování, na kterou stranu se postavit, by mu měl usnadnit fakt, že tak může ochránit české domácnosti i malé a střední podnikatele.

Autor je energetický analytik a ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

Zdroj: http://byznys.lidovky.cz/sedlak-energeticka-novela-je-dobra-k-prepracovani-f7g-/firmy-trhy.aspx?c=A140806_172347_firmy-trhy_pave