FOR ARCH 2014

SEDLÁK: Energetická novela je dobrá k přepracování
6.8.2014
Budou ministři Richard Brabec a Jan Mládek doma i v EU prosazovat energetickou soběstačnost?
6.10.2014
SEDLÁK: Energetická novela je dobrá k přepracování
6.8.2014
Budou ministři Richard Brabec a Jan Mládek doma i v EU prosazovat energetickou soběstačnost?
6.10.2014

2014-09-15SOLARHOME s.r.o. – hala 4 – stánek C13

SOLARHOME s.r.o. – hala 4 – stánek C1

Elektrické spotřebiče v domácnosti potkáváme na každém kroku. Pokud na spotřebiči bliká dioda nebo se na display zobrazuje nějaká informace, potom tento spotřebič i v klidovém stavu odebírá elektrickou energii. Pro částečné pokrytí této spotřeby jsou ideální mikroelektrárny vybavené mikrostřídači. Jejich instalace je opravdu jednoduchá – mikroměnič

Ohřívače vody LX ACDA/M+K(KW) představují nové technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů energie. Pro ohřev vody se využívá energie slunce, která pomocí fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud, který ohřívá vodu v zásobníku. Originálním řešením je napojení na fotovoltaické panely, při kterém nevznikají žádné ztráty elektrické energie a proto zařízení pracuje velmi efektivně, přičemž je zabezpečena tepelná ochrana a bezpečná regulace celého systému
Hybridní ohřívače vody