Aktuální podmínky pro připojení FVE v roce 2015 a výhled na rok 2016

Pro připojení FVE v roce 2015 je nutné:

  • zažádat distributora energie o povolení připojení výrobny
  • vyřízení licence od ERÚ na výrobu elektřiny

Toto řešíme zákazníkovi při realizaci zakázky

Dále uvádím podmínky, které Vás čekají při provozování FVE

Při provozování výrobny (FV elektrárny) se stáváte osobou, která má povinnost platit daň z příjmu za vyrobenou elektřinu a dále platby za sociální a zdravotní pojištění, pokud vyrobenou elektřinu z FV elektrárny budete prodávat. Pro pořízení FVE na rodinném domě na fyzickou osobu bez podnikání je možné použít sníženou sazbu DPH ve výši 15 procent na realizované dílo. Současně nastavené podmínky pro výkup elektřiny jsou následující. Cena za výkup elektřiny stanovená regulačním úřadem je pro rok 2015 nulová a nulová bude i pro rok 2016.

V letošním roce Vám za každou vyrobenou kWh z FV elektrárny , kterou si sami spotřebujete v objektu, distributor naúčtuje 0,61 Kč/kWh bez DPH. Na druhou stranu je možné si domluvit s některým obchodníkem (ten od koho nakupujete elektřinu) výkup přebytků z FVE (ne každý obchodník to poskytuje), které přetečou do sítě za cenu okolo 0,3-0,5 Kč/kWh. Je tedy důležité si co nejvíce vyrobené elektřiny z FVE spotřebovat v domě, za kterou sice zaplatíte 0,61 Kč/kWh, ale nenakoupíte ji za cenu okolo 2-2,8 Kč/kWh dle vašeho tarifu.

Pro rok 2016 je ve výhledu, že nebude nutné mít licenci od Energetického regulačního úřadu a dále povolení od distributora by se mělo zjednodušit, avšak v současné podepsané novele energetického zákona zůstala nová podmínka, která požaduje hradit daň z vyrobené elektřiny ve výši 0,0283 Kč/kWh. Dále je ve výhledu zatím další nepotvrzená informace, že se upustí od poplatku za vlastní spotřebu.