kategorie výrobců

Vláda bude dnes schvalovat energetickou (anti)koncepci
22.12.2014
Stanovení kategorie výrobce
20.1.2015
Vláda bude dnes schvalovat energetickou (anti)koncepci
22.12.2014
Stanovení kategorie výrobce
20.1.2015

2015-01-19Na základě množících se dotazů ohledně označení kategorie výrobce zasíláme informační email pro vysvětlení situace. Nejspíš jste všichni obdrželi email o doložení informací o výrobně a zařazení do první či druhé kategorie výrobce.

z emailu ČEZU:

Sdělení nám prosím zašlete nejpozději do 31. 1. 2015, a to e-mailem na adresu info@cezdistribuce.cz. Do předmětu e-mailové zprávy uveďte „Zařazení do kategorie výrobce“ a do obsahu vlastního sdělení tyto údaje:
– číslo odběrného místa dle Smlouvy o připojení výrobny – SMLOUVA O PŘIPOJENÍ VÝROBNY OD ČEZu, popř. EONu
– EAN předacího místa (výrobního), který je uveden ve Smlouvě o připojení výrobny nebo v systému společnosti OTE, a.s. (dále jen operátor trhu) – V SYSTÉMU OTE V ZADANÉM VÝKAZU UVEDENO JAKO Označení předávacího místa podle smlouvy o připojení (EAN) – začíná 859…
– název majitele předacího místa výrobny
– IČ
– druh zdroje např. sluneční, malá vodní, spalování bioplynu v bioplynových stanicích (uveďte všechny druhy zdrojů v předacím místě výrobny)
– zařazení do první nebo druhé kategorie výrobce na období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 (uveďte jednu možnost) – VIZ DÁLE

1. kategorie výrobce je v případě, že celou výrobu z FVE a nebo max. 80% z vyrobené elektřiny dodáváte do distribuční soustavy. Výrobci, kteří využívají formu POVINNÉHO VÝKUPU, jsou v první kategorii, v odběrném místě nemají žádnou spotřebu nebo minimální.

2. kategorie výrobce je v případě, že z vyrobené elektřiny více než 20% spotřebujete, což, že splňuje dost výrobců u ZELENÉHO BONUSU. Musíte si spočítat, kolik jste v roce 2014 celkem vyrobili z FVE a kolik jste z této vyrobené elektřiny spotřebovali.

Z výkazů, které zadáváte do systému OTE spočítáte následovně:

Sečtete za celý rok 2014 všechny naměřené hodnoty dle řádku „RES 18 – výroba z FVE“ – 12 hodnot.

Sečtete za celý rok 2014 všechny naměřené hodnoty z řádku „GRC 5 – lokální spotřeba “ – 12 hodnot.

Pokud bude hodnota lokální spotřeby do 20% z celkové výroby, můžete oznámit distributorovi, že spadáte do 1. kategorie.

Rozdíl je údajně dle informací z ČEZu v tom, že výrobce první kategorie je osvobozen o platbu za jistič.

Webové stránky ČEZu uvádějí že:  „Zařazení výrobny do příslušné kategorie má vliv na sjednávání a hrazení rezervované kapacity