Vláda bude dnes schvalovat energetickou (anti)koncepci

PF2014
19.12.2014
Doporučujeme: Jak legálně provozovat fotovoltaickou elektrárnu v roce 2015?
19.1.2015
PF2014
19.12.2014
Doporučujeme: Jak legálně provozovat fotovoltaickou elektrárnu v roce 2015?
19.1.2015

2014-12-22Na dnešní schůzi by vláda měla určit směr, jakým se vydá česká energetika v nadcházejících desetiletích. Státní energetická koncepce obsahuje šest scénářů, z nichž nejpravděpodobnější je ten, který říká, že primárním energetickým zdrojem bude jádro a dalš

Zdroj: www.solarninovinky.cz

Nejpravděpodobnější vývoj je obsažen ve variantě nazvané optimalizovaný scénář, která mimo jiné předpokládá, že primárním energetickým zdrojem by se mělo stát jádro, následované zemním plynem a ropou. Mládek již odmítl scénář, podle něhož by energetika ČR stála hlavně na plynových elektrárnách, i scénář, který sází na obnovitelné zdroje.

Proti trendu

Zdá se tak, že ministr Mládek prosazuje variantu, která jde zcela proti vývoji v západních státech Evropské unie (mimo Francie, kde je velmi dominantním energetickým zdrojem jádro) a také proti cílům Klimaticko-energetického balíčku na rok 2030, který počítá se snížením CO2 v ovzduší o 40 %, se zvýšením energetické účinnosti o 27 % (tj. úspora energie o 27 %) a se zvýšením podílu energie vyprodukované z obnovitelných zdrojů rovněž na 27 %.

Zatímco Německo se do roku 2022 chystá uzavřít všechny jaderné elektrárny na svém území, J. Mládek naznačuje, že počítá s výstavbou nových jaderných bloků v Temelíně nebo Dukovanech. Je třeba uvést, že už nyní ČR vyveze celou produkci JE Temelín, a řadí se díky tomu na úctyhodné 5. místo největších světových vývozců elektrické energie. Kam a za jakých podmínek budeme elektřinu z nových bloků vyvážet, pokud naši sousedé splní cíl 27% úspory…

Levná jaderná energie

Vzdor představám důkladně mediálně zmasírovaných českých občanů o tom, že energie z jádra je levná a výhodná, je realita opačná. Na pražské energetické burze se nyní elektřina pro příští rok v základním pásmu obchoduje za 975 korun za megawatthodinu, autoři energetické koncepce však vyčíslili náklady na jednotku elektrické energie vyrobené z moderního jaderného bloku na 1 600 korun.

Zůstává nezodpovězenou  otázkou, za kolik by se elektrická energie obchodovala v případě, že by jí bylo vyrobeno ještě více, ale díky úsporám by jí bylo potřeba stále stejně, nebo dokonce méně.

Úložiště za 111 miliard

Vláda na svém pondělním jednání má rozhodovat o kontroverzním plánu ministra Mládka na zahájení příprav nového uranového dolu za více než 2 miliardy korun. Strana zelených (SZ) upozorňuje, že v podkladech jsou uváděny zkreslené a nepravdivé informace. Zelení plán na nový důl považují za tunelování veřejných prostředků, zbytečný zásah do životního prostředí.

Celkové náklady na stavbu a provoz plánovaného hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva mají dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Vyplývá to z návrhu koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, který schválila vláda.

Přitom Většina obcí, kde by mohlo úložiště být, ale s projektem nesouhlasí.  Většina dotčených obcí, se s nevolí odvolávala už proti vymezení průzkumných území. Stěžovaly si i na nátlak ze strany Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

“Plány na otevření nového uranového dolu jsou pouhou snahou ministra Mládka o tunelování veřejného rozpočtu. Argumenty o snižování nezaměstnanosti v místě, kde je pod celostátním průměrem, či argument o vyšší energetické soběstačnosti, když i nadále budeme závislí na zahraničních dodavatelích, jsou trapnou pohádkou. Je na místě, aby se ministr Mládek i celá vláda zabývali palčivějšími problémy české energetiky, například modernizací distribučních sítí – smart grids. To umožní efektivnější využívání místního potenciálu obnovitelných a lokálních zdrojů energie a tím zvýšení energetické soběstačnosti domácností i komunit,” uvádí Jana Drápalová, úřadující předsedkyně SZ.