E.ON – pozastavení přijímání nových žádostí na FVE

Tisková zpráva ČEPS
10.2.2010
ČEPS: Solární elektrárny můžou do sítě až po úpravě legislativy
10.3.2010
Tisková zpráva ČEPS
10.2.2010
ČEPS: Solární elektrárny můžou do sítě až po úpravě legislativy
10.3.2010

2010-02-16Aktuálně z E.ON Distribuce, a.s.

16. 02. 2010 Aktualita E.ON Distribuce, a.s.

Doplňující informace k problematice připojování FVE a VTE

Informace o postupu u žádostí o připojení nových FVE a VTE do distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.

Pozastavení udělování kladných souhlasů k připojování nových FVE a VTE do elektrizační soustavy České republiky vyvolává dotazy, jak bude naše společnost postupovat u žádostí o připojení do naší distribuční soustavy, které byly předloženy a řešeny před doručením žádosti ČEPS, tj. 8. února 2009.

  • Žádosti, které byly doručeny před 8. 2. 2010 a nebylo doposud k nim vydáno stanovisko naší společnosti budou řešeny v souladu s pravidly danými energetickou legislativou ( zákon č.458/2000 Sb. v platném znění, vyhlášky č.51/2006 Sb. a č. 540/2005 Sb.)
  • V případech, kdy bylo nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení zpracovat studii připojitelnosti a tato nebyla naší společnosti předložena do 7. 2. 2010 ( včetně), bude žádost o připojení zamítnuta. V ostatních případech bude postupováno opět v souladu s energetickou legislativou.
  • V případech, kdy naše společnost vydala před 8. 2. 2009 závazné kladné stanovisko k připojení nového zdroje FVE a VTE, postupuje se v dalších krocích dle podmínek uvedených ve stanovisku a v souladu s energetickou legislativou.
  • Současně sdělujeme, že vzhledem k enormním požadavkům v závěru roku 2009 na udělení souhlasu k povolení zkušebnímu provozu FVE, nebylo administrativně možné tyto žádosti do konce roku 2009 všechny zpracovat. Tyto postupně v roce 2010 vyřizujeme a pro stanovení termínu povolení zkušebního provozu bude rozhodující termín podání úplné žádosti a datum udělení licence na výrobu elektřiny Energetickým regulačním úřadem.