ČEPS: Solární elektrárny můžou do sítě až po úpravě legislativy

E.ON – pozastavení přijímání nových žádostí na FVE
16.2.2010
Fotovoltaice jsou kladeny umělé překážky
11.3.2010
E.ON – pozastavení přijímání nových žádostí na FVE
16.2.2010
Fotovoltaice jsou kladeny umělé překážky
11.3.2010

2010-03-10Aktuálně o obnovitelných zdrojích

ČTK: Praha – Distribuční společnosti nebudou udělovat kladná stanoviska k žádostem o připojení nových solárních a větrných elektráren do elektrizační soustavy České republiky do dokončení nezbytných legislativních úprav. Na tiskové konferenci Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) to řekl generální ředitel provozovatele přenosové sítě ČEPS Petr Zeman. Jestliže se problémem začne neprodleně zabývat vláda, která vzejde z nadcházejících voleb, mohly by podle Zemana nové legislativní normy platit od příštího roku. Zeman dodal, že studie analytické společnosti EGÚ potvrdila existenci limitů určujících hranici bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy. „Výsledky studie ukazují na nutnost legislativně ošetřit možnost regulace fotovoltaických a větrných elektráren. Jsme přesvědčeni, že pouze za těchto podmínek je možný trvale udržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů v energetice,“ podotkl šéf ČEPS. Česká fotovoltaická průmyslová asociace Zemanovo tvrzení označila za flagrantní porušení energetického zákona, ze kterého vyplývá, že distributor má povinnost připojit elektrárnu, která splňuje technické podmínky pro připojení. Podle ČSRES činí k 31. lednu součet potenciálního výkonu již schválených připojení fotovoltaických a větrných elektráren 8063 megawattů. Ke stejnému datu existují žádosti o celkovém výkonu 2352 MW s již uzavřenou smlouvou o připojení. Distribuční společnosti předpokládají, že do konce roku 2010 bude nainstalováno 1985 MW. Ke konci ledna byly do elektrizační soustavy připojeny fotovoltaické a větrné zdroje o výkonu 672 MW. „Tato čísla dokládají prudký růst zájmu o budování fotovoltaických zdrojů, který vznikl na přelomu let 2009 a 2010, a to především díky výraznému poklesu investičních nákladů,“ uvedl Zeman, jenž je také předsedou správní rady ČSRES. Podle studie EGÚ činí limitující hodnota pro dodávku z neregulovatelných obnovitelných zdrojů 1650 MW pro roky 2010 až 2012, pro roky 2013 až 2015 je tato hodnota 2000 MW. Pro připojený výkon ze zdrojů s přerušovanou výrobou musí být v provozu určité množství regulační zálohy, aby byl zabezpečen rezervní výkon umožňující reagovat na výkyvy výroby a spotřeby, uvádí ČSRES. Rozmach solární energetiky v Česku podporuje vysoká výkupní cena elektřiny z těchto zdrojů, která je navíc garantovaná po dobu 20 let. Pro podnikatele se stala výstavba fotovoltaických elektráren vyhledávanou investicí, ale prudký nárůst výrobních kapacit obnovitelných zdrojů energie zároveň vyvolal obavy energetiků, zda rozvodná síť je schopna takové množství elektřiny pojmout. Distribuční společnosti ČEZ, E.ON a PRE minulý měsíc přestaly udělovat kladná stanoviska k žádostem o připojení nových solárních a větrných elektráren do sítě. Provozovatel přenosové sítě ČEPS je k tomu vyzval právě kvůli zachování bezpečnosti dodávek elektřiny. Při současném tempu připojování zejména solárních elektráren podle ČEPS hrozí situace, že bude především v letních měsících výroba elektřiny vyšší než spotřeba. Stát by měl podle ČSRES významně snížit garantované výkupní ceny elektřiny ze slunečních elektráren. „Bez legislativních změn se nepohneme,“ uvedl Zeman. Vládní novela zákona, která má v budoucnu umožnit meziročně snižovat státem dotované výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů pro nová zařízení o více než dosavadních pět procent, je jen jedním možným opatřením. „Změna cen je ale jen jedním krokem,“ uvedla mluvčí ČEPS Jana Jabůrková. ČSRES také doporučuje změnu systému podpory obnovitelných zdrojů a eliminaci nereálných požadavků na připojení nových solárních a větrných elektráren. Žádá také změnu obchodního modelu, což zahrnuje například zvýšení exportu. Česká fotovoltaická průmyslová asociace uvedla, že požaduje okamžité uvolnění blokací rezervací pro malé instalace do 200 kilowattpeaků, což jsou především instalace na střechách rodinných domů a podílejí se pouze několika procenty na výkonu fotovoltaických elektráren v České republice. Navíc nijak nezasahují do stability přenosové sítě, uvedl předseda představenstva asociace Jaromír Řehák. ČSRES sdružuje provozovatele regionálních distribučních soustav. Členy jsou ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, Pražská energetika distribuce a provozovatel národní přenosové soustavy ČEPS.