Tisková zpráva ČEPS

Březí u Říčan
9.2.2010
ČEZ – pozastavení přijímání nových žádostí na FVE
16.2.2010
Březí u Říčan
9.2.2010
ČEZ – pozastavení přijímání nových žádostí na FVE
16.2.2010

2010-02-10ČEPS žádá o pozastavení připojování nových zdrojů OZE

ČEPS žádá o pozastavení připojování nových zdrojů OZE

10.2.2010 V současné době se elektrizační soustava České republiky nachází již za hranicí bezpečné hodnoty instalovaného výkonu a výkonu již schváleného k připojení ve větrných a fotovoltaických elektrárnách. Pokud sečteme realizované projekty a vydaná kladná stanoviska k žádostem o připojení, je toto číslo vyšší než hodnota přijatelná pro bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy ČR. Společnost ČEPS je ze zákona odpovědná za vyrovnanou bilanci mezi výrobou a spotřebou elektřiny v celé České republice a za bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy. Pokud urychleně nedojde ke změně pravidel připojování výše uvedených zdrojů, bude ČEPS především při předcházení či řešení stavu nouze nucena tyto zdroje odstavovat z provozu. Toto by mohlo pro investory do větrných a fotovoltaických elektráren znamenat ohrožení jejich investic. V současné době (stav k 31. 12. 2009) je do elektrizační soustavy ČR připojeno více než 600 MW výkonu větrných a fotovoltaických elektráren a kladná stanoviska žádostem o připojení těchto zdrojů v rámci celé ČR dosahují dalších 3 500 MW výkonu. „Dopisem ze dne 3. února 2010 jsme požádali distribuční společnosti (ČEZ , E.ON, PRE.) o pozastavení vydávání kladných stanovisek k žádostem o připojení nových větrných a fotovoltaických elektráren“, říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti Ing. Petr Zeman a zároveň dodává: „nelze do soustavy připojit více výkonu, než z ní lze odebrat, to nám jednoduše neumožňují fyzikální zákony“. Dalším postupem při řešení této problematiky bude vypracování nových podmínek pro připojení těchto zdrojů společně se zástupci distribučních společností Další informace budou známy počátkem března tohoto roku.