ČFA: Zájem veřejnosti o střešní fotovoltaiku dále trvá

Nové řešení pro ukládání energie od společnosti Fronius budou k dispozici od června 2014
3.2.2015
Uhelné limit – Co můžeme pro Horní Jiřetín udělat?
9.2.2015
Nové řešení pro ukládání energie od společnosti Fronius budou k dispozici od června 2014
3.2.2015
Uhelné limit – Co můžeme pro Horní Jiřetín udělat?
9.2.2015

2015-02-05Ve dnech 22. – 24. ledna 2015 se na pražském výstavišti PVA EXPO Letňany konal veletrh SOLAR PRAHA 2015. Na tomto jediném specializovaném veletrhu na obnovitelné zdroje energie se představila i Česká fotovoltaická asociace (ČFA) svou expozicí, v rámci kte

Zdroj: www.solarninovinky.cz

Podle sdělení ČFA měl veletrh vysokou návštěvnost. Z pokládaných dotazů jasně vyplynul velký zájem veřejnosti o fotovoltaiku.

V nejvyšší míře byly zastoupeny dotazy týkající se novely Energetického zákona, která má přinést zjednodušené připojování nových zdrojů do velikosti 10 kWp bez nutnosti vlastnictví licence na výrobu elektřiny. Obyvatelé rodinných domů stále řeší možnosti využití fotovoltaiky i ostatních obnovitelných zdrojů a zjednodušení jejich připojení a provozu velmi vítají.

Fotovoltaiku do svých projektů také zařazují projektanti pasivních domů. To je logický krok ke snížení energtické náročnosti stavby. Také budoucí majitelé pasivních domů jsou rádi za připravované snížení administrativní náročnosti provozu fotovoltaické elektrárny.

Velmi frekventovaným dotazem ze strany zájemců o fotovoltaickou elektrárnu bylo zavedení netmeteringu. Tento systém, kdy by část (nebo všechna) energie dodaná do sítě byla v následném vyúčtování odečtena od spotřeby, by přinesl značný rozvoj výstavby malých rodinných instalací. Bohužel netmetering je v tuto chvíli pouze tématem debat na úrovni distributorů, obchodníků, ERÚ i MPO, ovšem termín jeho legislativního zavedení je prozatím neznámý a nejistý.

Mezi další časté dotazy patřily například možnost akumulace vlastní energie, zvýšení využití vyrobené elektřiny i použití ostrovních systémů, či využití fotovoltaických panelů pro přípravu teplé vody.

Fotovoltaika má stále pevné postavení v myslích mnoha obyvatel České republiky, o čemž svědčí velký zájem v průběhu veletrhu. Její spojení s pasivní výstavbou je dokonalou volbou a pro další rozvoj instalací je potřeba připravit vhodné prostředí především na legislativní úrovni.

Fotovoltaická elektrárna, provozovaná bez finanční podpory státu  je jistě žádoucí jev, který by se měl během následujících let objevit na mnoha střechách, fasádách, ale i balkonech.