Uhelné limit – Co můžeme pro Horní Jiřetín udělat?

ČFA: Zájem veřejnosti o střešní fotovoltaiku dále trvá
5.2.2015
Chata – ostrovní FVE o výkonu 500Wp
6.3.2015
ČFA: Zájem veřejnosti o střešní fotovoltaiku dále trvá
5.2.2015
Chata – ostrovní FVE o výkonu 500Wp
6.3.2015

2015-02-09Podepsat petici

Petice zde: http://www.petice24.com/slib_neposlusnosti

Zdroj: http://www.alies.cz/uhelne-limity/

Územní ekologické limity chrání města a obce v severních Čechách již téměř čtvrtstoletí před rozšiřováním povrchových dolů. Limity vznikly v roce 1991 jako kompromis mezi zájmy těžařů a místních obyvatel. Kraj, ve kterém muselo těžbě uhlí během minulého století ustoupit přes osmdesát obcí, tak dostal šanci na nový začátek.

Potřebujeme uhlí pod Horním Jiřetínem?

V domech, které jsou závislé na vytápění uhlím, lze snížit spotřebu tepla pomocí úsporných opatření na polovinu: postupným zateplením domů, výměnou oken za kvalitní s izolačními skly a pomocí dalších technologií (řízené větrání apod.). Už v roce 2008 spočítala vládní Pačesova komise, že součet možností k zateplování českých domů a výrobě tepla z obnovitelných zdrojů je větší než kompletní spotřeba uhlí a plynu k vytápění.

Moderní bydlení bez uhlí: brněnská městská část Nový Lískovec během několika let důkladně zateplila paneláky s 384 byty. Celková spotřeba tepla klesla asi o 60 %.

Spotřebu tepla z centrálního zásobování lze také nahradit pomocí obnovitelných zdrojů. Bytové družstvo v Sokolově realizovalo projekt, ve kterém pomocí tepelných čerpadel a fotovoltaické elektrárny na střeše domu snížilo cenu tepla na třetinu.

Další porovnání nabízí export elektřiny. Pokud bychom saldo vývozu elektřiny přepočítali na energii v uhlí, vyjde nám, že jsme za posledních 15 let vyvezli každý rok dvojnásobek produkce dolu ČSA.

Ekonomické přínosy

Často uváděným důvodem pro pokračování těžby je zachování pracovních míst. Pochopitelně nemůžeme nikoho nutit, aby přešel například do výše uvedeného stavebnictví. Na druhou stranu stejně tak nemůže být pokračování hornictví důvodem pro bourání a vysídlování více než dvoutisícového města Horní Jiřetín.

Analýzy, které sledovaly možnosti vytvoření nových pracovních míst, mluví jasně ve prospěch útlumu těžby hnědého uhlí:

  • aliance stavebních firem Šance pro budovy spočítala, že práce na energetické renovaci budov napříč Českou republikou může vytvořit až 30 tisíc pracovních míst,
  • podle studie, kterou jsme vypracovali ve spolupráci s konzultační společností EkoWATT, mohou investice do šetrných zdrojů vytvořit konkrétně v Ústeckém kraji přes 2300 pracovních příležitostí. Může jít třeba o výstavbu a provoz bioplynových stanic nebo instalaci tepelných čerpadel.

Oproti necelé tisícovce míst na dole ČSA to není zanedbatelný potenciál pro podpoření zaměstnanosti v Česku i nezaměstnaností postiženého Ústeckého kraje. Miliardy investované do šetrných opatření se navíc státu vrátí zpět:

  • jedna miliarda investovaná do zateplování budov se vrátí státu zpět ve výši zhruba jedné miliardy korun na daních, sociálním a zdravotním pojištění a nevyplacených sociálních dávkách,
  • každá miliarda investovaná do úsporných opatření v budovách podpoří růst ekonomiky v podobě jednoprocentního růstu HDP.

Kvalita života

Univerzita Karlova spočítala, že spalování uhlí vyvolá každoročně škody za více než 50 miliard korun na zdraví a životním prostředí. Rozšíření těžby za limity by podle dalších výpočtů Univerzity Karlovy pro Greenpeace ČR vyvolalo škody na zdraví za neuvěřitelných 1,3 bilionu korun. Konkrétně studie uvádí, že: „v důsledku znečištění ovzduší za celé období výroby elektřiny a tepla z uhlí za limity by došlo u evropské populace ke ztrátě 288 tisíc let života, ke vzniku 8 820 nových případů chronické bronchitidy a zvýšení počtu hospitalizací s chorobami srdce o 2 064 a o 4 417 případů u hospitalizací s respiračními onemocněními.“

Právě postupný útlum těžby v minulých desetiletích pomohl k tomu, že Ústecký kraj přestal být symbolem pro pro smog a kyselé deště. Po velkodolech však zůstaly kilometry pustiny, které jsou mementem ničení kdysi lázeňské krajiny Podkrušnohoří.

Právo místních na domov

Místní občané v Horním Jiřetíně a Černicích 96 % hlasů v referendu zamítli prolomení limitů těžby a většina rodin také odmítla nabídku od těžební společnosti na odkoupení domů. Veřejně Horní Jiřetín v minulosti podpořilo 110 měst a obcí v Ústeckém kraji. Nedávno například rada města Ústí nad Labem přijala usnesení, ve kterém odmítá prolamování územních limitů těžby v severních Čechách.

Ústecký kraj má možnost v dohledné době nahradit více než třetinu současné spotřeby elektřiny a dvě třetiny spotřeby tepla v domácnostech. Postupný růst moderní energetiky by do kraje přilákal nové investory, přinesl nová pracovní místa a pomohl srazit znečištění ovzduší z dolů a pálení uhlí.

Co můžeme pro Horní Jiřetín udělat?

Podpořte místní v jejich právu na zachování domovů. Svůj názor můžete sdělit například pomocí petice „Limity těžby jsme my – Jiřetín nedáme!“, kterou pořádá Platforma pro komunitní energii.

Váš názor, inspirovaný například výše uvedenými fakty, můžete také sdělit našim volným zástupcům v Poslanecké sněmovně. Vláda bude o dalším postupu rozhodovat během začátku léta. Zachování Horního Jiřetína rozhodně stojí za několik minut vašeho času!