ČEZ – pozastavení přijímání nových žádostí na FVE

Tisková zpráva ČEPS
10.2.2010
ČEPS: Solární elektrárny můžou do sítě až po úpravě legislativy
10.3.2010
Tisková zpráva ČEPS
10.2.2010
ČEPS: Solární elektrárny můžou do sítě až po úpravě legislativy
10.3.2010

2010-02-16ČEZ Distribuce reaguje na výzvu ČEPS

Tisková zpráva ČEZ Distribuce, a.s.

16. 2. 2010 ČEZ Distribuce, a.s. obdržela výzvu společnosti ČEPS, a.s. k zastavení udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení nových výroben – fotovoltaických a větrných elektráren (FVE a VTE). Vedení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. rozhodlo s okamžitou platností vyhovět výzvě společnosti ČEPS, a.s. Jako hlavní důvod společnost ČEPS, a.s. uvádí překročení bezpečného limitu výkonu připojených a již odsouhlasených výroben elektrické energie do elektrizační soustavy České republiky. Připojování dalších výroben elektrické energie a vydávání kladných stanovisek k žádostem o připojení, ohrozí bezpečný a spolehlivý provoz celé elektrizační soustavy. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. se dlouhodobě potýká s velkým zájmem investorů o připojení zejména fotovoltaických elektráren na svém licencovaném území. Výše požadovaných výkonů ohrožuje bezpečnost a spolehlivost elektrizační soustavy, a proto vedení společnosti po provedené analýze stavu připojování FVE a VTE v distribuční soustavě ČEZ Distribuce a.s., rozhodlo s okamžitou platností vyhovět požadavku společnosti ČEPS, a.s. Toto rozhodnutí je podpořeno i skutečností, že již od r. 2008 jsme postupně museli na severní Moravě, v severních a východních Čechách omezovat vydávání kladných stanovisek k připojení těchto výroben. Pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojení dalších FVE a VTE bude uplatněno pro všechny požadované výkony. Dosud vydaná rozhodnutí o připojení jsou samozřejmě platná. V dané záležitosti doporučujeme sledovat naše internetové stránky www.cezdistribuce.cz a internetové stránky provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s. www.ceps.cz, na nichž budou oznámeny případné změny obecných podmínek připojování výrobních zdrojů do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., respektive přenosové soustavy. Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ