Stát chystá trest za energetickou soběstačnost. Lze se bránit?

Poslanci schválili novou solární daň pro FVE s výkonem nad 30 kW a zamítli Net-Metering
16.8.2013
Ekologové: Dotace na uhlí jsou dražší než na zelené zdroje
11.9.2013
Poslanci schválili novou solární daň pro FVE s výkonem nad 30 kW a zamítli Net-Metering
16.8.2013
Ekologové: Dotace na uhlí jsou dražší než na zelené zdroje
11.9.2013

2013-09-02V novele zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, kterou rozpuštěná Poslanecká sněmovna na poslední chvíli schválila, je skrytá past. Stát chce totiž zdanit výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu. Proč?

Datum: 2.9.2013, zdroj: www.solarninovinky.cz 

Novela totiž zavádí povinnost přispívat na obnovitelné zdroje a kogeneraci, což má nově platit pro všechny výrobce elektřiny, kteří vyrábí pouze pro vlastní potřebu (případně prodávají elektřinu třetí osobě, aniž by využili veřejnou síť – třeba majitel průmyslového areálu, který elektřinu dodává nájemcům v areálu).

Reálné nebezpečí

„Novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE) obsahuje nebezpečí, že zpoplatní elektřinu, kterou si vlastník fotovoltaiky sám vyrobí a spotřebuje např. v rodinném domku.“  Takto komentoval možné dopady novely mluvčí E.ON Vladimír Vácha pro agenturu ČIA.

„Za takto vyrobenou a spotřebovanou elektřinu vlastník výrobny zaplatí distribuční společnosti částku až do výše 495 Kč/MWh.“ Tato povinnost platby na straně zákazníka, ale i výrobce se dle mluvčího vztahuje nově na celkové jím spotřebované množství elektřiny, tj. odebrané z distribuční soustavy a také na doma vyrobené a spotřebované.

Stanovisko E.ON nám potvrdil i mluvčí ERÚ Jiří Chvojka. „V současné době se platí příspěvek z veškeré spotřeby (i vlastní a  ostrovní) mimo TVS a ztráty sítě. V novele zákona je – zjednodušeně řečeno – navrženo, aby se z ostrovních systémů neplatilo, ale u vlastní spotřeby povinnost platby zůstává zachována, pouze je tato již dávno platná povinnost v §28 odst. 4 lépe popsána. V některých úvahách bylo i vyjmutí vlastní spotřeby, ale znamenalo by to nárůst nákladů cca 2 mld., které by navíc museli platit ostatní spotřebitelé.“

V praxi to bude znamenat, že třeba majitel fotovoltaické elektrárny sice dostane třeba zelený bonus, ale obratem zase část této podpory vrátí. Toto absurdní pravidlo se bude týkat i výrobců, kteří nový „čistý“ zdroj zapojí po 1. lednu 2014 a nebudou mít nárok na dosavadní státní podporu. 

Jak se na problém dívá MPO?

Do novely se dostalo ustanovení (na návrh MPO a ERÚ), podle kterého poplatky na podporu obnovitelných zdrojů (do 495 korun za megawatthodinu) budou platit domácnosti či firmy, které elektřinu z těchto zdrojů vyrobí a zároveň spotřebují. 

Zástupce MPO – Mgr. Tomáš Paták (odbor komunikace) komentoval výklad dotyčného ustanovení takto:

„Výkladové stanovisko bylo vydáno Energetickým regulačním úřadem k cenovému rozhodnutí č. 5/2012, kterým se stanoví regulované ceny pro rok 2013. Primárně je tedy potvrzením přístupu ke krytí nákladů na podporu elektřiny z OZE, vysokoúčinné KVET a druhotných zdrojů. 

Podle návrhu zákona, který se změní zákon č. 165/2012 Sb, se bude platba na krytí nákladů spojených s podporou podporovaných zdrojů řídit ve své podstatě stejnými principy, tzn, že výrobce elektřiny, který vyrobenou elektřinu spotřebuje (lokální spotřeba výrobce) bude hradit cenu na úhradu nákladů spojenou s podporou elektřiny. 

Od této platby bude osvobozeno množství elektřiny spotřebované pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, spotřebované zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, elektřina spotřebovaná pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a spotřebovaná pro pokrytí ztrát v přenosové soustavě a v distribuční soustavě“.

Bude se platit za ohřev vody ze solárka?

Pokud si hodláte levně ohřívat vodu pomocí solární energie, a to buď z fototermických nebo fotovoltaických panelů, pak byste měli být od poplatků osvobozeni. Podle sdělení Vladimíra Černého z ERÚ totiž platí, že při konverzi solární energie na teplo se nejedná o výrobu elektřiny.

Celou záležitost Černý (ERÚ) komentoval následovně:

„V současné době vychází Výkladové stanovisko ERÚ č. 2/2013, ze dne 11. července 2013 k bodu (5.1.) Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2012, ze dne 30. listopadu 2012 z ustálené legislativní praxe a  neznamenalo úpravu systému vybírání poplatků, který se uplatňoval  v  předcházejících letech.

„V roce 2012 ERÚ udělal příslušné analýzy systému vybírání poplatku a zjistil, že na základě neidentifikování veškerých ostrovních provozů v ČR a plynoucí nemožnosti účtování regulovaných plateb u velmi nízkých a často neměřených spotřeb, které nejsou podporovány, by spotřeba ostrovních provozů mohla být ze systému plateb vyňata. ERÚ však neměl dostatečné zmocnění k tomu, aby tento názor aplikoval již pro rok 2012.

„V současnosti ERÚ navrhl, aby do připravované novely zákona č. 165/2012 Sb. byla zařazena konkrétní definice konečných spotřeb, které by měly být poplatkem POZE zatíženy a spotřeba ostrovních provozů bude ze systému plateb vyjmuta. 

„Ostrovní provoz je definován ve vyhlášce č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů, v § 7 jako „provoz části elektrizační soustavy odpojené od zbytku elektrizační soustavy. Jedná se o provoz energetických zdrojů a k nim připojených spotřebičů prokazatelně galvanicky oddělených od elektrizační soustavy a to nejen spínacím nebo jistícím prvkem. Do této definice spadají v podstatě všechny spotřebiče napájené pomocí fotovoltaických panelů.“

Precedens již existuje

Pilný úředník se již v minulosti postaral o to,  že pro mnoho lidí už sluníčko nebude svítit zadarmo. Další precedens již existuje- Energetický regulační úřad vyžaduje, aby mu odvody z výroby pro vlastní spotřebu platili i výrobci, kteří nejsou připojeni k síti. 

Jedná se o poplatek na činnost organizátora trhu s elektřinou (OTE), který je stanoven v Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 5/2012.

Jak se bránit?

Senátoři opakovaně v médiích avízovali, že novelu pravděpodobně schválí beze změn. Pokud opravdu zákon v navržené podobě bude platit,  pak existuje pro majitele elektráren jednoduchá cesta, jak se bránit tomuto nesmyslu.

A to prostě nebýt výrobcem podle zákona o podnikání v energetice. Klíčové je zde slovo podnikání!!! Pokud někdo vyrábí jen pro vlastní potřebu, pak rozhodně nejde o podnikání. Od roku 2014 roku nedává pořízení licence ERÚ na provozování fotovoltaické elektrárny pro rodinný domek žádný smysl (pouze přináší povinnosti), jelikož podpora pro nové zdroje bude nulová.

Pochopitelně to znamená, že nesmí mít elektrárnu připojenou k síti, což by u rodinných domků asi neměl být velký problém. Svoji elektrárnu budete provozovat buď v ostrovním nebo hybridním režimu.

Proč stát trestá energetickou soběstačnost?

Na první pohled to vypadá, že se do novely vloudila chyba. Bohužel, realita je jiná. Stát, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu a ERÚ si stojí za svým výkladem tohoto „zdanění občanů a firem“.

Pravdou zůstává, že toto poplatky se platily i v minulosti. Ale stát si je strhával z vyplácené podpory. Nicméně, podpora se od roku 2014 ruší, poplatky zůstávají… Stát má však strach, že lidé a firmy si budou elektřinu vyrábět sami. 

Tento strach je zcela oprávněný: Například fotovoltaická elektrárna na rodinném domku postavená v roce 2013 vyrábí elektřinu v ceně cca 4,0 Kč/kWh, což je levnější, než nákup ze sítě (kde se cena blíží 5,0 Kč/Wh). Pro firmy je to ještě výhodnější: Díky odpočtu DPH a větším instalacím je pro ně cena elektřiny ze slunce okolo 3,0 Kč/kWh.

V praxi to znamená, že spotřeba v segmentu domácností a malých firem může dále klesnout. Protože ve výše zmiňované novele zákona je současně stanoven strop odvodů na podporu OZE (0,495 Kč/kWh), znamenalo by to, že stát od spotřebitelů vybere méně a o to více bude muset doplatit z rozpočtu.

Skutečným důvodem tohoto záměru „zdanit energetickou soběstačnost“ bude nejspíš snaha státu znepříjemnit občanům a firmám využívání jiné elektřiny, než té která pochází ze zdrojů polostátního ČEZ.

Vítejte v „Kocourkově“

Není totiž pochyb o tom, že navržené opatření je zcela absurdní. Pokud by fungovalo tak jak si zákonodárci představují, pak by šlo jen o přelévání peněz z jedné kapsy do jiné: od příjemců podpory se zase část vybere zpět. Užitek z toho můžou mít jedině stát a dotyční úředníci.

Doplácet za výrobu ekologické elektřiny bez dotací od roku 2014 je asi stejně logické, jako kdybychom po zateplení rodinného domku platili poplatek z úspory tepelné energie…

Vítejte v ČEZkém Kocourkově.