Poslanci schválili novou solární daň pro FVE s výkonem nad 30 kW a zamítli Net-Metering

Zatočí ERÚ konečně s předraženými poplatky za distribuci elektřiny?
13.8.2013
Stát chystá trest za energetickou soběstačnost. Lze se bránit?
2.9.2013
Zatočí ERÚ konečně s předraženými poplatky za distribuci elektřiny?
13.8.2013
Stát chystá trest za energetickou soběstačnost. Lze se bránit?
2.9.2013

2013-08-16Sněmovna dnes přijala ve třetím čtení novelu zákona o podporovaných zdrojích, a to včetně prodloužení solární daně, ke kterému vláda nepředložila žádné analýzy. Poslanci také bohužel odmítli návrh na zavedení podpory pro malé domácí elektrárny na bázi Net

Zdroj: www.solarninovinky.cz , 16.8.2013

Poslanci do novely při dnešním schvalování vložili požadavek, aby příjemci podpory museli od příštího roku prokazovat svoji vlastnickou strukturu. To má pomoci odkrýt vlastníky elektráren. 

Prodlouží se také „dočasná“ solární daň, kterou poslanci přijali původně na tři roky. Ta se nyní bude vztahovat na solární elektrárny uvedené do provozu do konce roku 2010 a bude trvat stejnou dobu, po jakou bude trvat právo na podporu. Sazba daně však klesne z dosavadních 26 procent na deset procent.

Poslanci nepodpořili návrh Karla Šidla (KSČM), který navrhoval zvýšit hranici pro osvobození od solární daně ze současných 30 na 300 kilowatt instalovaného výkonu. 

 „Návrh je pravděpodobně v příkrém rozporu s platnými zákony,“ uvedl ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák. Zavedení daně podle něj naruší zákonem garantovanou návratnost investic u všech projektů a zhruba u 30 procent elektráren z roku 2010 poškodí jejich hospodaření natolik, že bude hrozit jejich krach. 

Poslanecká sněmovna dnes kromě zastropování příspěvku pro spotřebitele elektřiny rozhodla i o úplném zastavení podpory pro všechny nové větrné, malé vodní anebo sluneční elektrárny na střechách a pro zemědělské bioplynové stanice již od roku 2014. Poslanci ale podpořili návrh Robina Böhnische (ČSSD), aby se ukončení podpory netýkalo vodních elektráren s nejvyšším instalovaným výkonem do deseti megawattů.

Účelem novely je omezit dopady podpory obnovitelných zdrojů na spotřebitele i na státní rozpočet. V letošním roce jde na tuto podporu kolem 45 miliard korun, z toho téměř 12 miliard jde ze státního rozpočtu. Poslanci často poukazovali na stížnosti firem, kterým kvůli vysokým nákladům na elektřinu hrozí ztráta konkurenceschopnosti a další ekonomické potíže.

Návrh ukončí podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu od 1. ledna příštího roku. Poslanci ale vložili do novely přechodné období, které se se vztahuje na ty, kteří ke dni účinnosti zákona budou mít stavební povolení i autorizaci a podaří se jim jejich elektrárny uvést do provozu do konce 2015. Pak se na ně bude vztahovat podpora podle dosavadního znění zákona.

Ekologové přijetí novely sněmovnou kritizují. Postupným utlumením podpory pro nové obnovitelné zdroje se paradoxně stane z legislativy na rozhýbání čisté energetiky dotační mechanismus pro spalování uhlí a plynu nebo výstavbu spaloven odpadu. 

Vedoucí energetické sekce SZ Ondřej Mirovský schválení novely komentoval takto: „Snaha zastavit podporu obnovitelných zdrojů je vedena obavou průmyslu fosilních a jaderných zdrojů z úspěšně se rozvíjející konkurence, nikoliv snahou ušetřit peníze spotřebitelů. Jak jinak si vysvětlit zachování podpory spaloven, uhelných elektráren a usilovně připravovanou podporu elektřiny z jádra?“

Rozhodnutí kritizuje Komora obnovitelných zdrojů energie. Podle ní měli poslanci při hlasování možnost stabilizovat ceny elektřiny pro zákazníky dvojím způsobem: buď omezit stávající dotace pro velké uhelné a plynové elektrárny anebo zastavit podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

„Je paradoxní, že Poslanecká sněmovna dala přednost podpoře spalování odpadu ve spalovnách a spalování fosilního uhlí a zemního plynu pro výrobu elektřiny a tepla ve velkých centrálních zdrojích tzv. vysokoúčinné kogenerace KVET před pokračováním rozumného regulovaného rozvoje perspektivních technologií OZE (malé vodní elektrárny, větrné elektrárny a malé bioplynové stanice)“, uvedl předseda Komory OZE Martin Bursík. 
 


 *Jak funguje net-metering: Pokud fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu vyrobí více elektřiny, než se v domě spotřebuje, pak přebytky dodává bez současného příplatku na podporu solární energetiky do sítě. Naopak, když solární elektrárna nepokryje vlastní spotřebu domu, může si rodina odebrat elektřinu ze sítě. Net-metering již úspěšně funguje např. v některých státech USA, Itálii, Dánsku, Španělsku, Francii, Kanadě či Austrálii.