Skončí od roku 2014 povinnost zasílat statistiky pro výrobce solární energie?

Ministerstvo ŽP chystá novelu zákona o odpadech. Budou se měnit podmínky pro recyklaci panelů?
30.10.2013
Certifikace na perimetrický systém Varya Perimeter
7.11.2013
Ministerstvo ŽP chystá novelu zákona o odpadech. Budou se měnit podmínky pro recyklaci panelů?
30.10.2013
Certifikace na perimetrický systém Varya Perimeter
7.11.2013

2013-11-06Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých stránkách minulý týden potvrdil, že od 1. ledna 2014 připravuje změnu v systému výkaznictví pro provozovatele FVE. Úřad pravděpodobně nebude vyžadovat žádné statistiky za výrobu solární energie.

Datum: 05. 11. 2013  |  Zdroj: SolarniNovinky.cz

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých stránkách minulý týden potvrdil, že od 1. ledna 2014 připravuje změnu v systému výkaznictví pro provozovatele FVE. Úřad pravděpodobně nebude vyžadovat žádné statistiky za výrobu solární energie.ERÚ hodlá od začátku roku 2014 revidovat statistiky elektroenergetiky, která je v současné době ve své finální fázi. Nový způsob statistického sledování a vyhodnocování dat, na který se přejde od ledna 2014, se dotkne všech subjektů, které zasílají na ERÚ statistické výkazy. 

Již v polovině letošního roku ERÚ avízoval, že usiluje o snížení byrokratické zátěže subjektů, které vykazují statistické údaje. Prvním krokem v této oblasti je přebírání dat o podporovaných zdrojích energie (POZE) od Opetárátora trhu s elektřinou (OTE pro účely statistiky ERÚ.

Z důvodu koncepčního sběru statistických dat a dalšího snižování administrativní zátěže jsou členy týmu k revizi statistiky zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Českého statistického úřadu (ČSÚ).


Uvedené instituce souhlasí s navrženou změnou statistiky a podporují myšlenku budoucího omezení, případně zrušení některých jejich výkazů za předpokladu, že subjekty budou na ERÚ vykazovat správná data v řádných termínech. 

Hlavní cíle výše uvedených změn jsou následující ze strany ERÚ jsou následující:
-Převzetí statistických dat malých vodních elektráren, větrných elektráren a fotovoltaických
elektráren (tj. nepalivových POZE) ze systému OTE, a.s. od ledna 2014.
-Změna všech statistických výkazů a jejich struktury.
-Revize měsíční a roční zprávy ERÚ o provozu ES ČR.
– Snaha o snížení byrokratické zátěže vykazujících subjektů (maximální využití dostupných dat pro MPO, ČSÚ, OTE a další instituce).
 
Z pohledu fotovoltaiky je velice potěšující fakt, že nový způsob statistického sledování znamená konec komplikované byrokracie s podáváním hlášení o výrobě solární energie.  V této souvislosti ERÚ informoval, že nový systém reportingu, na který se přejde od ledna 2014, se dotkne všech subjektů, které zasílají na ERÚ statistické výkazy. 

ERÚ proto plánuje, že výkazy ERÚ 1-12, VA 1-12 a VD 2-12 budou od 1. ledna 2014 zrušeny a provozovatelé fotovoltaických zdrojů žádná statistická data od roku 2014 nebudou na ERÚ zasílat. Poslední statistické období, které je nutné na ERÚ zaslat, bude 4. kvartál roku 2013 v případě výkazů VA 1-12 a VD 2-12 a dále za období prosince 2013 v případě výkazů ERÚ 1-12.

ERÚ začne od ledna 2014 přebírat všechna statistická data těchto výroben, která jsou vyplněna do systému OTE pro účely výplaty POZE.  Uvedené se týká veškerých zdrojů MVE, VTE a FVE bez rozlišení instalovaného výkonu výrobny.