Ministerstvo ŽP chystá novelu zákona o odpadech. Budou se měnit podmínky pro recyklaci panelů?

Ekologové: Dotace na uhlí jsou dražší než na zelené zdroje
11.9.2013
Skončí od roku 2014 povinnost zasílat statistiky pro výrobce solární energie?
6.11.2013
Ekologové: Dotace na uhlí jsou dražší než na zelené zdroje
11.9.2013
Skončí od roku 2014 povinnost zasílat statistiky pro výrobce solární energie?
6.11.2013

2013-10-30Stávající ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský ve svém dopisu recyklačnímu systému REsolar s.r.o. oznámil, že jeho ministerstvo chystá novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která upravuje i regulaci recyklace solárních panelů.

Datum: 30. 10. 2013  |  Zdroj: SolarniNovinky.cz

Stávající ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský ve svém dopisu recyklačnímu systému REsolar s.r.o. oznámil, že jeho ministerstvo chystá novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která upravuje i regulaci recyklace solárních panelů.Ministr Podivínský tak reagoval na výzvu REsolar, aby odstranil nedostatky ve vyhlášce č. 178/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

„Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády pro rok 2013 aktuálně připravilo návrh novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, transponující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Tento návrh je reakcí na zásadní změny, které tato směrnice přináší v  celé oblasti nakládání s elektroodpady, a to i co se týče právního režimu odpadních solárních panelů,“ informoval Podivínský. 

Podle ministerstva návrh obsahuje zvláštní právní úpravu pro financování nakládání s odpadními solárními panely. K návrhu novely zákona o odpadech bude připravena i vyhláška, která v plném rozsahu nahradí platnou vyhlášku č. 352/2005 Sb., tedy včetně úpravy bližších podmínek financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů.