Situace v ČR – uvidíme…

Distributoři odmítají připojovat malé FVE do sítě. Stop-stav bude přehodnocen až v září
24.3.2011
EON – možnost připojování nových FVE do 30kWp
31.5.2012
Distributoři odmítají připojovat malé FVE do sítě. Stop-stav bude přehodnocen až v září
24.3.2011
EON – možnost připojování nových FVE do 30kWp
31.5.2012

2011-10-05

Na nedávném setkání ČEPS s distributory bylo oznámeno, že tzv. “stop stav” nikdy neexistoval a že distributoři ČEZ a PRE začínají individualně posuzovat nové žádosti na připojení. E-on se však zatím staví k vydávání povolení negativně. Bohužel při sečtení potřebné doby pro získání povolení (cca 30 dní) a s připočtením doby připojení (ve smlouvě o připojení až 6 měsíců) se nám jako reálné jeví získání licence až v příštím roce. To za situace neznámých výkupních cen roku 2012 znamená, že stále vládne nejistota pro investory. Další osud fotovoltaiky závisí na přijetí nového zákona na-hrazujícího zákon 180/2005

Situaci ohledně FVE sledujte na www.solarnínovinky.cz