Rozvoj jaderné energetiky může způsobit zdražení elektřiny

Americká (nejen) solární revoluce
28.1.2015
Nové řešení pro ukládání energie od společnosti Fronius budou k dispozici od června 2014
3.2.2015
Americká (nejen) solární revoluce
28.1.2015
Nové řešení pro ukládání energie od společnosti Fronius budou k dispozici od června 2014
3.2.2015

2015-01-29Česká fotovoltaická průmyslová aliance (CZEPHO) a Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES) předložily společně připomínky k návrhu Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky v ČR (NAPJE). Obě organizace zdůrazňují, že ačkoliv výstavba nový

Zdroj: www.solarninovinky.cz

Jaderná budoucnost pouze s podporou

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které připravuje  NAPJE, počítá s rozvojem jaderné energetiky v ČR. MPO připouští, že nové reaktory v Temelíně a v Dukovanech mohou vyžadovat podpůrné mechanismy ze strany státu, které bude nutné čerpat ze státního rozpočtu nebo je budou muset zaplatit koncoví spotřebitelé elektrické energie.

Vzhledem k tomu, že ministerstva průmyslu a obchodu a financí podhodnotily náklady na výstavbu, může být dopad na spotřebitele elektrické energie nebo daňové poplatníky podstatně vyšší, než jaký ve svých scénářích předpokládají. Paradoxně tak může tlak na výstavbu dalších reaktorů českým podnikatelům zdražit elektřinu a snížit jejich konkurenceschopnost na evropském trhu, upozorňují obě asociace.

Zelená energetika je konkurenceschopná bez podpory

Relevantní studie (IEA, IRENA, UBS, Deutche Bank) přitom předpokládají pokles nákladů obnovitelných zdrojů a jejich postupnou konkurenci fosilním nebo atomovým energetickým zdrojům. Bez potřebného srovnání hrozí, že stát a ČEZ proinvestují desítky miliard korun za nevýhodný projekt, který budou muset zaplatit spotřebitelé elektrické energie.

Podle CZEPHO a AliES se návrh sice na několika místech zabývá bezpečnostní situací dodávek jaderného paliva, ovšem zcela pomíjí geopolitickou situaci mezi Ruskou federací a Ukrajinou, nebo roli Islámského státu na poli mezinárodního terorismu a potenciální riziko útoků na jaderná zařízení v České republice.

Podcenění možných rizik

Dále asociace ve společném dokumentu doporučují doplnit také studii o negativní zkušenosti s prodlužováním životnosti jaderných reaktorů a možnými dopady pro provozovatele. V kapitole o konkurenceschopnosti jaderné energetiky potom navrhují aktualizovat data, neboť se opírá o pět let starou zprávu IEA. 

V návrhu se například počítá s investicí na výstavbu nových bloků ve výši 4 500 EUR/kW. Pohled na poslední jaderné projekty v zemích OECD přitom ukazuje reálné náklady vyšší a navíc neustále rostoucí. Třeba předpokládaná investice do dvou reaktorů EPR od AREVA v britském Hinkley Point dosahuje 6 500 EUR/kW.

CZEPHO a AliES rovněž kritizují skutečnost, že předkladatelé návrhu NAP předpokládají, že může být využito dotační schéma CfD bez ohledu na to, že neproběhlo posouzení Evropskou komisí pro ČR. Není tedy vůbec jisté, že tento model by v případě České republiky Evropská komise odsouhlasila.

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR navrhuje zahájení příprav výstavby nových reaktorů (v Temelíně a v Dukovanech), ale rozhodnutí o formě a výši nezbytných garancí pro investora, které uhradí spotřebitelé elektřiny nebo daňoví poplatníci, bude odsunuto až k roku 2025 těsně před vydání stavebního povolení. Do té doby však bude utraceno až 32 miliard korun za přípravu a získání potřebných povolení obou projektů.

Další rozhodování tak bude výrazně předurčeno již utracenými prostředky, a to i v případě, že se realizace projektu ukáže zbytečná a ekonomicky problematická.

Podle CZEPHO a Alies je takový postup chybný. Proto je nutné řádné vyčíslení dopadů jednotlivých obchodně-investičních modelů.  Tato studie ale musí být řádně a nezávisle oponována.