Co nás čeká v solární energetice?

kategorie výrobců
19.1.2015
Britský rekord: Více než 125 000 střešních elektráren za jeden rok
27.1.2015
kategorie výrobců
19.1.2015
Britský rekord: Více než 125 000 střešních elektráren za jeden rok
27.1.2015

2015-01-20Na začátku letošního roku zveřejnila Deutsche Bank svou předpověď pro vývoj solární energetiky v příštích dvou letech. Ekonomové banky předpokládají, že fotovoltaické zdroje dosáhnout rovnosti s maloobchodní cenou elektřiny až na 80 % světových trhů do ro

Zdroj: www.nezeleno.cz
Zdroj: www.alies.cz

Výhody plynoucí z využívání solárních zdrojů budou čím dál výraznější, a to díky dalšímu snižování nákladů na pořízení a provoz fotovoltaiky. Analytik Deutsche Bank, Vishal Shah, například přepokládá, že cena fotovoltaických modulů bude nadále klesat, a to až o 40 % do konce tohoto desetiletí. Cena elektřiny kupované ze sítě naopak podle předpovědi německé banky pro koncového zákazníka dále poroste. „Věříme, že současný trend je jasný: parita s cenou elektřiny ze sítě pro solární zdroje bez dotací již nastala a bude se šířit dál,“ uvedl analytik Deutche Bank Shah při zveřejnění studie.

Levnější a zajímavější

Nová analýza Deutsche Bank také uvádí, že aktuální nedotované náklady elektřiny ze střešních fotovoltaických modulů se pohybují mezi 0,13 až 0,23 dolary za kilowatthodinu (3 až 5,5 Kč/kWh).

Největším trhem nových solárních projektů zůstává podle Deutsche Bank nadále Čína, ovšem již v roce 2016 by ji měly předběhnout Spojené státy americké. Americký trh by se měl nadále opírat zejména o růst střešních instalací za pomocí zajímavých modelů financování například na bázi leasingu. Podle údajů americké solární asociace SEIA překročil instalovaný výkon solárních projektů v USA aktuálně přes 17 gigawattů. V roce 2014 se během jediného čtvrtletí připojilo více než 300 megawattů nových střešních solárních instalací, polovina z nich přitom byla zprovozněna bez státních pobídek (!).

Boom solárních elektráren na střechách domů nás nejspíš v příštích letech čeká. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Speciálně českému trhu se analýza Deutsche Bank nevěnuje. Ovšem pokud bychom měli pro naše podmínky aplikovat některý z dostupných závěrů, pak jde především o tento: bankovní analytici očekávají, že náklady na financování projektů budou také klesat. Stane se tak prostřednictvím nových obchodních modelů a poklesem nákladů vynaložených na získávání zákazníků pro solární zdroje, neboť lze očekávat, že se zvýšením výhodnosti solárních projektů výrazně poroste zájem spotřebitelů o vlastní energetický zdroj.

Pokud bychom v Česku takový trend doplnili o některý z nefinančních nástrojů podpory malých, decentralizovaných zdrojů (například v USA hojně využívaný net-metering), pak se můžeme opět těšit na nový start zájmu o fotovoltaické moduly na střechách domů nebo komerčních objektů.

Čistá solární energie pro každého

Studie Deutsche Bank tak ve svých závěrech potvrzuje loňskou studii konzervativní Mezinárodní energetické agenturyTechnology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy, ve které představila komplexní možnosti a očekávaný vývoj pro solární energetiku do roku 2050. IEA ve studii například přepokládá, že náklady na elektřinu z fotovoltaických modulů budou v průměru klesat o 25 % do roku 2020, o 45 % do roku 2030 a 65 % do roku 2050.

Pokles ceny panelů se bude odvíjet mimo jiné od globálního vývoje nových technologií. IEA přepokládá, že se v roce 2020 sníží obsah křemíkové vrstvy ve fotovoltaických článcích pod 3 g/W a o dalších pět let později na 2 g/W. Do deseti let by také měla vzrůst účinnost vysoce koncertovaných článků na 50 %, u tandemových článků, které kombinují amorfní a polykrystalický křemík na 28 % a u organických článků na 18 %. Další obrovský potenciál snižování nákladů vidí IEA ve vývoji účinnějších střídačů, kabeláže, konstrukcí, ale také zjednodušení samotných instalací a lepších způsobů financování.

Ještě před deseti lety byl fotovoltaický panel pro drtivou většinu zájemců nedostižný. Díky obrovskému technologickému pokroku je již dnes solární energetika masovým zdrojem energie, který si v řadě zemí můžete koupit stejně jako nové boty. Svět tak v tomto desetiletí získal nejdostupnější zdroj čisté energie. Právě fotovoltaické moduly postupně přispějí k proměně energetiky a spolu s očekávaným masivním nástupem systémů pro ukládání získané energie rozšíří možnosti decentralizované energetiky. Studie Deutsche Bank nebo Mezinárodní energetické agentury popisují trendy, které nás čekají v nejbližších letech. Česká energetika by se proto měla přestat snažit zavírat dveře inovacím a začít hledat cestu, jak z nich vytěžit co nejvíce.

Autor článku: Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost