Vládní návrh novely zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE schválen

Fotovoltaice jsou kladeny umělé překážky
11.3.2010
Nová vyhláška má zdevastovat fotovoltaiku u nás
24.3.2010
Fotovoltaice jsou kladeny umělé překážky
11.3.2010
Nová vyhláška má zdevastovat fotovoltaiku u nás
24.3.2010

2010-03-17Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila vládní návrh novely zákona č. č. 180/2005 Sb. (tzv. malou novelu) o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: energie.tzb-info.cz

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila vládní návrh novely zákona č. 180/2005 Sb. (tzv. malou novelu) o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Uspěl tedy návrh, kdy oproti dosavadnímu stavu se může výkupní cena snížit i o více než 5 %, pokud návratnost investic do zdroje je ve stejném roce, kdy se o ceně rozhoduje, kratší než 11 let. Ve sněmovně neprošel poslanecký návrh, kdy by bylo možné plošně snížit výkupní ceny až o 25 %. Doposud zákon umožňoval meziročně snižovat výkupní ceny o max. 5 %.

V zákoně zůstala zachována ustanovení, že výkupní cena se stanovuje na optimální dobu návratnosti investic 15 let se započítáním přiměřeného zisku.

Na konferenci Solární energie v ČR, která probíhá ve stejných chvílích, kdy PS jednala o zákonu, deklaroval Ing. Rostislav Krejcar, vedoucí Oddělení regulace zdrojů a sítí Odboru elektroenergetiky ERÚ, že úřad je připraven výrazně snížit podporu výrobu elektřiny z fotovoltaiky. Slovo „výrazně“ přitom zdůraznil.

Novinkou ve výkupu elektřiny z OZE je i novela vyhlášky 51/2006 Sb. stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační soustavě, která by měla začít platit 1. 4. 2010. Zatím se předpokládá, že novela by měla zrušit proces vydávání stanovisek. Po podání žádosti by se měla rovnou připravovat smlouva o připojení. V návrhu jsou nyní zapracovány i přísnější podmínky pro povolování. Např. u zdrojů od 30 kW do 5 MW by měla být žádost doplněna územně plánovací informací, která prokáže, že projekt je v souladu s platným územním plánem. Po uzavření smlouvy by se připojení mělo sjednat do 180 dní u zdrojů do 30 kW a do jednoho roku u zdrojů nad 30 kW. Podle slov zpracovatelů novely by po jejím vydání mělo vyjít najevo, kdo je spekulant a kdo vážný investor do fotovoltaických zdrojů.

V souvislosti s podporou výroby elektřiny z OZE se hovoří i o tzv. velké novele zákona, která by měla zejména implementovat směrnici EP a Rady č. 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Implementace musí být hotova do 5. 12. 2010. Novela by měla také zavést tzv. Akční plán pro OZE a vytvořit jeden zákonný předpis pro podporu výroby energie z OZE, z kombinované výroby elektřiny a tepla a dalších alternativních zdrojů.