Recyklační tunel od státu

Nové výkazy FVE a fakturace od ledna 2013
10.2.2013
Ministr Kuba, soláry a peníze
28.2.2013
Nové výkazy FVE a fakturace od ledna 2013
10.2.2013
Ministr Kuba, soláry a peníze
28.2.2013

2013-02-20LEGISLATIVA K RECYKLACI JE NASTAVENA CHYBNĚ

Česká fotovoltaická průmyslová asociace považuje současnou legislativní úpravu problematiky recyklace za chybnou. Nejen, že volí nejdražší možné řešení a nutí provozovatele k nehospodárnému nakládání s vlastními prostředky, ale především nekryje vůbec rizika související s odpadem ze solárních panelů, zejména s ohledem na obce, města a širokou veřejnost. V této podobě bude mít rovněž významný negativní ekonomický dopad na více než 15000 domácností a 3000 firem, které provozují fotovoltaické elektrárny.

Česká fotovoltaická průmyslová asociace proto iniciovala jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Svazem měst a obcí za účelem nalezení alternativního řešení, které by lépe a efektivněji řešilo související rizika. Jako jeden z návrhů Asociace zvažuje rozdělení odpovědnosti mezi výrobce a provozovatele tak, že výrobce by měl odpovědnost za vlastní sběr a recyklaci a provozovatel za demontáž, uvedení pozemku do původního stavu a odvoz na místo určení. ke zvážení je rovněž kombinace s pojištěním pro případ krachu provozovatele či výrobce.

Odpovědnost za sběr a recyklaci Asociace přiděluje výrobci, a to zcela jednoznačně. Výrobci prodávali své panely distributorům a provozovatelům s tím, že recyklaci zajistí a náklady si promítli do ceny. Dnes se ke své odpovědnosti odpovědně hlásí. Nedává smysl jim v tom bránit. Jistotu, že svým závazkům dostojí, garantuje například sdružení PV CYCLE, které provozuje po celé Evropě kolektivní systém recyklace, do něhož je zapojena většina výrobců panelů instalovaných v ČR. PV CYCLE připravuje vstup na český trh, aby zde zajistil povinnosti výrobců v souladu s českou legislativou.

Legislativní úprava je v praxi téměř neproveditelná a bude zbytečně nákladná. Oproti dosavadní praxi, kdy odpovědnost za sběr a recyklaci měl vždy výrobce, se zákonodárce totiž rozhodl, že za část panelů (dovezených do 1.1.2013) bude mít provozovatel a za část (dovezených po 1.1.2013) bude mít výrobce. Zatímco dosud nebylo nutné při sběru evidovat ani značky jednotlivých výrobků, ani rok uvedení na trh a náklady za recyklaci se rozdělovaly podle aktuálního podílu výrobců na trhu, v případě solárních panelů bude nutné vést velmi sofistikovanou evidenci a pravděpodobně bude nutné pro každý panel dojet zvlášť, aby se nepomíchaly. Systém bude tak vysoce nákladný.

Legislativní úprava navíc připomíná více než snahu o racionální řešení problematiky tunel, tentokrát recyklační. Podnikatelské subjekty jsou nuceny ve velkém předstihu před předpokládaným využitím a navíc v krátké lhůtě pěti let složit na účet třetí osoby prostředky v řádu miliard korun. Přitom nemá žádnou možnost kontroly nad nakládáním s vloženými prostředky ani s výnosy z prodeje recyklovatelných materiálů. Tato akumulace peněz je o to více neopodstatněná v situaci, kdy analýzy jednoznačně prokazují, že ekonomika vlastní recyklace je pozitivní a na trhu řada českých a zahraničních recyklačních firem již nabízí tuto službu zcela zdarma. Kolektivní systémy, které běžně na trhu fungují, jsou ze zákona povinné tvořit 100% rezervu, potřebná garance je tedy zajištěna a dodatečné zálohové platby, a to rozhodně ne v navrhovaném rozsahu a předstihu nejsou třeba.

Zdroj: CZEPHO
Seznam výrobců FV panelů v PV CYCLE: http://www.pvcycle.org/procedure-end-user/