Od ledna 2014 majitelé FVE nemají povinnost zasílat výkazy pro ERÚ

Německá lekce energetické svobody
22.11.2013
Recyklační příspěvky mají být zatíženy daní z příjmů
23.4.2014
Německá lekce energetické svobody
22.11.2013
Recyklační příspěvky mají být zatíženy daní z příjmů
23.4.2014

2014-02-05Od ledna 2014 majitelé FVE nemají povinnost zasílat výkazy pro ERÚ

Zdroj: www.solarninovinky.cz

Mluvčí Energetického regulačního úřadu Jiří Chvojka potvrdil, že od 1. ledna 2014 skončila statistická povinnost vůči ERÚ pro FVE skončila.
Žádné fotovoltaické elektrárny (bez rozlišení instalovaného výkonu) již nemusejí na úřad zasílat žádné výkazy. ERÚ pro účely statistiky přebírá data ze systému Operátora trhu,“ dodal Chvojka.

ERÚ bude pro účely statistiky využívat data vybraných POZE, která eviduje OTE v souvislosti s výplatou provozní podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. S ohledem na to, že zmiňované výkazy MVE, VTE a FVE jsou relativně jednoduché, protože se u nich nevyhodnocuje žádné palivo, lze tato data přebírat kompletně, neboť struktura vykazovaných dat úřadu plně postačuje.

Takto skutečnost platí rovněž pro malé vodní elektrárny a větrné elektrárny, více informací se lze dočíst v Metodice statistiky elektroenergetiky, která je zveřejněna na webových stránkách úřadu v oddíle Elektřina – Statistika – Výkaznictví. Přímý odkaz na metodiku je uveden ZDE