Evropská fotovoltaická asociace se připojila k protestu proti nové vyhlášce

Nová vyhláška má zdevastovat fotovoltaiku u nás
24.3.2010
Instalace 2010
5.4.2010
Nová vyhláška má zdevastovat fotovoltaiku u nás
24.3.2010
Instalace 2010
5.4.2010

2010-03-30European Photovoltaic Industry Association (EPIA) kritizuje novelu vyhlášky z pera MPO

Zdroj: CZEPHO, Praha, 30. března 2010

Z dnešního vyjádření mezinárodní asociace EPIA jasně vyplývá shoda s odmítavým postojem České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) k novele vyhlášky připravované Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). V prohlášení zaznívá znepokojení nad požadovanými parametry uvedenými ve vyhlášce, které nemají v evropských státech obdoby. EPIA zmiňuje nejen jejich technickou nelogičnost, ale také rozpor se standardy EU. Vyhláška vyžaduje používání solárních panelů s minimální účinností 22 procent, které se v podmínkách České republiky nedají použít. Novela navíc nemá oporu v evropském, ale ani českém zákonodárství.

„Ze stanoviska mezinárodní asociace EPIA vyplývá, že připravovaná vyhláška je naprosto jedinečná – v negativním smyslu slova. Jednoznačně tak potvrzuje naše výhrady prezentované minulý týden,“ komentuje materiál Jaromír Řehák, předseda CZEPHO. Vyjádření asociace EPIA se pozastavuje především nad iracionalitou požadavku použité technologie s účinností minimálně 22 procent, která není pro podmínky České republiky vhodná. Uvedená povinnost se však má již od května týkat všech projektů nad 20kWp. I podle mezinárodní asociace zaviní toto pravidlo konec fotovoltaiky v České republice jako celého odvětví, které se celosvětově stalo jedním z nejvýznamnějších obnovitelných zdrojů energie. „Jediným, kdo může mít na něčem podobném zájem, je odvětví silové energetiky, které se ekologickými zdroji energie již cítí ohroženo,“ konstatuje Řehák.

EPIA ve svém stanovisku rovněž zmiňuje rozpor s evropskými pravidly a standardy. Tím potvrzuje stanovisko Advokátní kanceláře Šikola. Podle právního rozboru této AK představuje navrhovaná vyhláška ve svém důsledku administrativní omezení přístupu drtivé většiny fotovoltaických panelů na trh. „Tím jednoznačně porušuje Smlouvu o založení Evropského společenství. Novela je tak v rozporu s evropskými pravidly jednotného vnitřního trhu a hospodářské soutěže,“ vysvětluje Radek Motzke z AK Šikola. V případě schválení vyhlášky v navrhovaném znění lze očekávat řízení ze strany Evropské komise, které může vyústit v uložení peněžité sankce a soudní řízení před Evropským soudním dvorem.

Povinná minimální účinnost panelů nevyplývá ani z žádného požadavku Evropské unie (například na použití nejlepší dostupné technologie BAT – Best Available Technologies). Vyhláška je také v rozporu s českou legislativou, neboť zákon o hospodaření energií, k jehož provedení je vyhláška č. 150/2001 Sb. vydávána, je zaměřen na hospodárné využití pouze primárních zdrojů energie.

„S asi 200 aktivními členy je EPIA největší oborová asociace. Díky tomu a také díky pětadvacetileté tradici svého působení má detailní přehled o regulaci fotovoltaiky v zemích svých členů, proto je její názor možné považovat za vysoce relevantní,” uzavírá Řehák.