Vyhláška k recyklaci fotovoltaických panelů zveřejněna

Solárníci chtějí své panely likvidovat sami
6.6.2013
Rusnokova vláda navrhuje prodloužit solární daň v rozporu se zákonem
26.7.2013
Solárníci chtějí své panely likvidovat sami
6.6.2013
Rusnokova vláda navrhuje prodloužit solární daň v rozporu se zákonem
26.7.2013

2013-06-27Ministerstvo životního prostředí včera zveřejnilo vyhlášku k recyklaci fotovoltaických panelů. Plné znění vyhlášky ke stažení. Ve Sbírce zákonů bude vyhláška č. 178/2013 Sb. zveřejněna v pátek.

Zdroj: TZB info dne 27.6.2013

Vyhláška č. 178/2013 Sb. ze dne 24. června 2013, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů, byla zveřejněna Ministerstvem životního prostředí ve středu 26. června 2013.

Dlouho odkládanou vyhlášku podepsal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa v úterý 25. června 2013. Vyhláška vstoupí v platnost 28. června 2013, kdy bude zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Největší diskuse probíhala kolem výše recyklačního poplatku. Vyhláška sice v příloze uvádí způsob výpočtu recyklačního poplatku, na závěr však stanovuje minimální výši poplatku na 8,50 Kč/kg panelů. V původní verzi návrhu vyhlášky byla uvedena hodnota 5,50 Kč/kg, což odpovídalo maximálním odhadovaným nákladům podle důvodové zprávy. Například firma Retela navrhovala minimální výši poplatku 4 Kč/kg. Ve znění zveřejněném v Knihovně připravované legislativy po vypořádání připomínek byla dokonce hodnota 11 Kč/kg. Zároveň však vyhláška určuje, že fotovoltaické panely váží 0,11 kg/Wp, což je až o čtvrtinu více, než je skutečná hmotnost běžných fotovoltaických panelů. Reálně se tedy výše poplatku pohybuje kolem 10 Kč/kg. Hmotnost tenkovrstvých panelů je naopak vyšší, vyhláška však tuto skutečnost ignoruje a mezi dvěma základními technologiemi nerozlišuje, přestože každou z technologií bude pravděpodobně vhodné recyklovat jiným způsobem.

V původním návrhu vyhlášky bylo ustanovení, že podílníky recyklačního systému musí být 4 výrobci/dodavatelé fotovoltaických panelů, kteří dodali v letech 2011 a 2012 na trh minimálně 0,5 MWp fotovoltaických panelů. Po vypořádání připomínek byl požadavek snížen na 90 kWp. V konečné verzi vyhlášky tento požadavech zcela vypadl. Stačí tedy 4 výrobci/dodavatelé libovolných elektrozařízení.

V původním návrhu vyhlášky byla upravena možnost změny recyklačního systému. Provozovatel fotovoltaické elektrárny měl právo změnit recyklační systém jednou za rok. V konečné verzi je tato úprava vynechána, možnost změny recyklačního systému je tedy upravena pouze ve smlouvě.

Vyhláška upravuje způsob nakládání s finančními prostředky vybranými na recyklaci fotovoltaických panelů dodaných na trh do 1. ledna 2013, který nebyl podchycen v zákoně. Zakazuje například křížové financování s jinými činnostmi provozovatele recyklačního systému, včetně recyklace panelů dodaných po 1. lednu 2013. Vyhláška nařizuje uložení finančních prostředků na zvláštní účet u banky v České republice a omezuje možnosti investování na vybrané druhy dluhopisů (dluhopisy emitentů s vysokým ratingem, většinou státní dluhopisy). Veškeré nakládání s finančními prostředky má provozovatel recyklačního systému povinnost uvádět v roční zprávě.

U každé fotovoltaické elektrárny mají být po zrecyklování jedné třetiny panelů vyúčtovány přeplatky resp. nedoplatky. Budou-li náklady na recyklaci nižší, než vyhláškou určená výše recyklačního poplatku, bude přebytek vrácen provozovateli fotovoltaické elektrárny. Stejné vyúčtování má být provedeno po zrecyklování dvou třetin panelů a po zrecyklování všech panelů. Otázka je, nakolik tato skutečnost bude motivovat provozovatele recyklačních systémů k minimalizaci nákladů.

Recyklaci fotovoltaických panelů nabízí celkem 9 firem, 4 již získaly registraci, dalších 5 ji pravděpodobně získá v nejbližších dnech.