Solárníci chtějí své panely likvidovat sami

Ministr Kuba, soláry a peníze
28.2.2013
Vyhláška k recyklaci fotovoltaických panelů zveřejněna
27.6.2013
Ministr Kuba, soláry a peníze
28.2.2013
Vyhláška k recyklaci fotovoltaických panelů zveřejněna
27.6.2013

2013-06-06Výrobci fotovoltaických panelů a provozovatelé českých solárních elektráren si založili vlastní kolektivní systém, který se má v budoucnu postarat o ekologickou likvidaci solárních panelů. Nově založená společnost REsolar bude konkurovat třem zavedeným sy

zdroj: E15 6.6.2013

Společníky REsolar jsou kromě výrobců a velkých elektráren také asociace CZEPHO a Aliance pro energetickou soběstačnost. Ty sdružují majitele slunečních elektráren s celkovým výkonem 750 megawattů, což představuje zhruba 36 procent instalované kapacity v Česku. „Předpokládáme, že většina z nich s REsolar uzavře smlouvu,“ uvedla Zuzana Musilová, výkonná ředitelka asociace CZEPHO.

Pokud by se tento předpoklad potvrdil a zároveň by platil návrh ministerstva životního prostředí, že za kilogram panelů majitelé elektráren odvedou kolektivnímu systému 5,50 koruny, spravoval by solárnický systém zhruba 400 milionů korun. Tuto rezervu na likvidaci vytvoří provozovatelé v příštích pěti letech. Na účtech kolektivních systémů ovšem bude ležet dalších deset či patnáct let, než se použije na likvidaci panelů.

„Majitelé elektráren si vlastním kolektivním systémem chtějí pojistit, že jejich peníze budou vynaloženy co nejefektivněji a že se do doby, kdy budou potřeba, neztratí. Chceme si zároveň vlastními silami pohlídat, že panely nakonec opravdu budou zlikvidovány,“ dodává Musilová. Obavy, že po ukončení životnosti zůstanou na polích velké solární parky, v minulosti prezentoval především Svaz měst a obcí. Vedly také k nynějšímu nastavení systému, kdy se finanční rezerva musí vytvořit dlouho před likvidací.

Teď kolektivní systém podá žádost o registraci na ministerstvo životního prostředí. Může už však uzavírat předběžné smlouvy s majiteli elektráren. Ti si musí podle zákona o odpadech vybrat kolektivní systém do konce června. Zatím jim tuto možnost nabízí společnosti Asekol Solar, Rema PV a Retela. Dosavadní zkušenosti systémů ukazují, že někteří majitelé recyklační poplatky platit nechtějí a navzdory zákonu smlouvu s kolektivními systémy neuzavřou. Majitelé elektráren přesně nevědí, jak vysoký recyklační příspěvek budou platit. Vyhláška, kterou připravuje ministerstvo životního prostředí, je v připomínkovém řízení.


Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/solarnici-chteji-sve-panely-likvidovat-sami-995211#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 Celý článek čtěte zde

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/solarnici-chteji-sve-panely-likvidovat-sami-995211#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink