Rusnokova vláda navrhuje prodloužit solární daň v rozporu se zákonem

Vyhláška k recyklaci fotovoltaických panelů zveřejněna
27.6.2013
Zatočí ERÚ konečně s předraženými poplatky za distribuci elektřiny?
13.8.2013
Vyhláška k recyklaci fotovoltaických panelů zveřejněna
27.6.2013
Zatočí ERÚ konečně s předraženými poplatky za distribuci elektřiny?
13.8.2013

2013-07-26tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s. a Česká fotovoltaická průmyslová asociace

Na včerejším mimořádném jednání navrhli ministři Rusnokovy vlády prodloužení takzvané solární daně ve výši 10 procent pro fotovoltaické elektrárny z roku 2010. I přesto, že nejsou jasné podrobnosti, lze plán vlády označit za krok za hranu legislativy i nálezu Ústavního soudu.

Prodloužení solárního odvodu je v rozporu s legislativou [1]:

·         Soudní znalci ze společnosti Ostravská znalecká ve studii propočítali, že se po tříleté aplikaci 26 procentní solární daně (2011-2013) a dalších opatření, jako je například zrušení daňových prázdnin, prodloužení odpisů na 20 let, zavedení dálkové regulace výkonu a nově recyklační poplatky, se dostaly projekty fotovoltaických elektráren výrazně nad zákonem garantovanou 15letou návratnost. Podle platné legislativy (zákon o podporovaných zdrojích) jsou tudíž jakékoliv další úvahy o prodloužení solárního odvodu nepřípustné.

 ·         Prodloužení solárního odvodu je v rozporu s nálezem Ústavního soudu, který jasně stanovuje podmínku dodržení 15leté doby návratnosti v odstavci č. 87 svého nálezu ze dne 15. 5. 2012 [2] i s rozhodnutím NSS [3].

Martin Sedlák ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost říká:

„Rusnokova vláda šla v rozhodnutí o prodloužení solárního odvodu očividně na ruku velkým spotřebitelům energie. Ve vládě navíc sedí i ministři v možném střetu zájmů, jako jsou Jiří Cienciala propojený s Třineckými železárnami a Martin Pecina s Vítkovicemi. Rozumíme slabinám současného systému podpory obnovitelných zdrojů, který zatěžuje velké průmyslové podniky, ale vláda nemůže volit řešení v rozporu se zákony této země a posilovat riziko soudních sporů nebo mezinárodních arbitráží. Stát jasně garantovanými podmínkami nalákal do solárního průmyslu tisíce rodiny, živnostníků nebo podnikatelů a dnes se nemůže tvářit, že zákony neexistují. Poslanci by proto měli návrh na prodloužení solárního odvodu jednoznačně odmítnout.“

 Veronika Knoblochová ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace doplňuje:

„Nezávislý posudek soudních znalců jasně ukazuje, že série restriktivních kroků jako je solární odvod, zrušení daňových prázdnin, vynucené investice do dispečerského řízení nebo zavedení recyklačních poplatků vytlačila dobu návratnosti solárních elektráren vysoko nad legislativou dané parametry. Jednoduše zde není další prostor pro prodlužování retroaktivních kroků, negativně ovlivňujících státem garantované podmínky. Navíc už samotné prosazení současného solárního odvodu bylo ovlivněno chybnými výpočty od ERÚ, které mohly zmást ústavní soudce.“

 

Kontakty:
Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.:737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz

Veronika Knoblochová, Česká fotovoltaická průmyslová asociace, tel.: 722 562 453, e-mail: veronika.knoblochova@czepho.cz

Podrobnosti:

 

[1] Zásadní výstupy expertního posudku:

 

  • Soudní znalec vypracoval vlastní metodiku výpočtu návratnosti. V rámci zachování maximální objektivity použil dokonce některé parametry nižší, než udává vyhláška – například výše měrných investičních nákladů: 110 tisíc Kč vs. 135 tisíc Kč pro tarif 2009. Do výpočtu zahrnul také nově povinné investice na regulaci činného a jalového výkonu, které musí mít všechny větší elektrárny od roku 2013 nainstalovány. Výsledkem je, že projekty z let 2009 a 2010 dosahují diskontované návratnosti výrazně vyšší, než je legislativou daných 15 let, konkrétně nedosahují ani 20tileté doby návratnosti. Upozorňujeme, že nově se bude muset do kalkulace ještě promítnout lobbisty protlačený recyklační poplatek, který návratnost opět prodlužuje!
  • Shrnutí posudku dostupné elektronicky:

http://czepho.cz/attachments/article/2/Znalecky_znaelcky%20posudek_shrnuti_Navratnost_FVE_2009_2010.pdf

  • Chyby ve výpočtech ERÚ, které vedly k prosazení současného solárního odvodu:

http://czepho.cz/attachments/article/121/Bulletin_%201.pdf

 

 

[2] Nález Ústavního soudu

 

„… Ústavní soud neodhlíží od skutečnosti, že to byl stát, který zákonem zaručil garance patnáctileté doby návratnosti investic a výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů, a tím motivoval dotčené subjekty k podnikatelské činnosti v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. (…) považuje Ústavní soud současně za legitimní, pokud zákonodárce přistoupí po objektivně zjištěné změně poměrů na straně investic do FVE k regulaci podpory výroby energie z OZE tak, aby byla zachována rovnováha mezi vstupy a výnosy nastavená původním zněním zákona č. 180/2005  Sb., která byla vyjádřena patnáctiletou návratností investice a pevně danou výší výnosů.

>>> Ústavní soud odkazem zákon potvrzuje, že opatření nesmí narušit garantované podmínky – k čemuž by prodloužením solárního odvodu došlo.

 

[3] Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu NSS 1 Afs 91/2012 – 36 v odstavci č. 20 říká explicitně, že „do 15 let se mají vrátit investorovi náklady a dalších 5 let má inkasovat výkupní ceny.“