Novela (IV): Vše je jinak. Lobuje ČEZ ve prospěch fotovoltaiky?

Budou ministři Richard Brabec a Jan Mládek doma i v EU prosazovat energetickou soběstačnost?
6.10.2014
ERÚ v předstihu zveřejnil cenové rozhodnutí pro POZE v roce 2015
13.11.2014
Budou ministři Richard Brabec a Jan Mládek doma i v EU prosazovat energetickou soběstačnost?
6.10.2014
ERÚ v předstihu zveřejnil cenové rozhodnutí pro POZE v roce 2015
13.11.2014

2014-10-07Připravovaná novela Energetického zákona, která obsahuje i novelu zákona o podporovaných zdrojích, se během posledních dvou týdnů zásadně změnila. Poslední verze novely z konce září již neobsahuje zásadní retroaktivní opatření. Naopak, novela poprvé umožň

Zdroj: solarninovinky.cz

Přinášíme Vám další pokračování našeho seriálu článků, které popisují chystané legislativní změny v rámci novely energetického zákona pro provozovatele fotovoltaických elektráren (FVE). V minulém díle jsme Vás informovali o zdánlivé zjednodušení podmínek pro připojování nových malých FVE do sítě. Nicméně, nyní situace se během posledních několika dní značně změnila v nové legislativě, o čemž informujeme níže.


Nečekaná proměna

Podle informací, které máme potvrzené z několika důvěryhodných zdrojů, došlo v poslední verzi novely energetického zákona z 29/9 2014 k zásadních změnám, a to ve prospěch fototovoltaiky.  Náměstek MPO Pavel Šolc tak dodržel svůj slib, který dal v pořadu Otázky Václava Moravce před necelými dvěma týdny.

Z návrhu novely mají být odstraněny zásadní opatření, která ohrožovala celý sektor obnovitelných zdrojů, a jež byla předmětem zásadní kritiky solárních asociací, řady ministerstev, Úřadu vlády, bankovního sektoru a oborových svazů.

Žádné stropy pro zelenou elektřinu a neomezené ručení

S velkou pravděpodobností bude zcela upuštěno od absurdního návrhu na neomezené ručení statutárních zástupců a vlastníků výrobce elektřiny a tzv. odpovědných osob za závazky společnosti k vrácení neoprávněně vyplacené podpory.  O tomto záměru jsme detailně informovali ZDE.

Podle sdělení zdrojů blízkých České průmyslové fotovoltaické asociace (CZEPHO) bude pravděpodobně odstraněn i návrh na retroaktivní zavedení institutu „maximálního podporovaného množství elektřiny“ pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů neboli zastropování podporované výroby elektřiny v FVE s cílem snížit výši podpory až o 12%.

Stropy se měly počítat podle instalovaného výkonu a podle hodnoty ročního využití instalovaného výkonu, s nímž ERÚ v době vydání licence pracoval pro potřeby stanovení výše podpory. Právě zavedení stropů by nejvíce poškodilo elektrárny s vyšší účinností. Majitelé, kteří investovali do dražších, ale lepších technologií jako třeba do účinnějších solárních panelů nebo natáčecích systémů, by tratili nejvíce.

Rozhodující bylo stanovisko pracovní komise legislativní rady vlády, které poukázalo na retroaktivnost a nepřípustnost opatření. Proto ministerstvo průmyslu a obchodu ustanovení zrušilo.

Zelená pro mikrozdroje

V poslední verzi novely Energetického zákona konečně došla na slib vládní koalice, která se v rámci koaliční smlouvy zavázala podpořit rozvoje střešní fotovoltaiky.  Oproti původnímu záměru MPO se zřejmě podaří z novely vyjmout povinnosti platit příspěvek na OZE pro elektřinu vyrobenou pro vlastní spotřebu a odstranit administrativní zátěže pro připojování tzv. mikrozdrojů.

Přitom původní verze novely zákona v podstatě žádné zásadní zjednodušení připojování a provozování nových fotovoltaických elektráren bez tradičních dotací nepřinesla, o čemž jsme informovali ZDE.

Podle aktuální verze novely energetického zákona si budou moci domácnosti instalovat malé fotovoltaické střešní elektrárny na střechy domů pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu, aniž by potřebovaly licenci na výrobu elektřiny nebo živnostenské oprávnění.

Podle sdělení Martina Sedláka z Aliance pro energetickou soběstačnost (Alies) zákon počítá s tím, že domácnosti spotřebují jen část vyrobeného proudu a zbytek pošlou do distribuční sítě.  Distributoři mají tolerovat přetoky solární energie do sítě buď v určitém předem stanoveném objemu nebo pomocí jiných pravidel, které mají stanovit prováděcí vyhlášky pro připojování nových mikrozdrojů, tj. malých fotovoltaických elektráren do 10 kW.

Rovněž CZEPHO vítá změnu v přístupu MPO ohledně požadavku na nulový přetok.
CZEPHO však rozhodně pokládá zrušení nesmyslného požadavku na nulový přetok, za jednu z možných známek návratu k zdravému rozumu při přístupu vůči využívání sluneční energie v České republice,“
sdělil naší redakci Miloš Cihelka, mluvčí CZEPHO.

Dojde i na Net-Metering?

V podstatě se dá říct, že nové podmínky pro připojování elektráren mohou také otevřít cestu k dalším typům podpory samozásobování energií. „Diskutovat můžeme třeba o net-meteringu, tedy vzájemném započítání dodané a odebrané elektřiny ze sítě či investičním dotacím na část nákladů z prostředků určených na snižování spotřeby energie,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost v rozhovoru pro deník E15.

„Net-metering je bezesporu jednou z cest, jak otevřít cestu k energetické soběstačnosti dalším rodinám a firmám a skutečně využít potenciálu, který fotovoltaika v České republice reálně má. Obáváme se ovšem, že to v tuto chvíli, bavíme-li se o novele EZ, není na pořadu dne,“ prohlásil v rozhovoru pro náš portál Miloš Cihelka, mluvčí CZEPHO.

Nová šance pro energetickou soběstačnost pro tisíce domácnosti

Pokud MPO a vláda nakonec opravdu „dají zelenou“ rozvoji střešní fotovoltaiky pro vlastní zásobování elektřinou, pak se zde rýsuje šance pro další smysluplný a udržitelný rozvoj sektoru v České republice, který letos zaznamenal značný propad.

„Bude pochopitelně hodně záležet na skutečné míře „rozumnosti“ nastavení těchto podmínek a dalších okolnostech.  A také na tom o jakém časovém horizontu se bavíme. Pokud by záleželo jen na výhodnosti zdroje, dal by se předpokládat roční přírůstek v řádech desetitisíců nových domácích elektráren. Realitu však opravdu určí konkrétní podmínky,“ prohlásil v rozhovoru pro náš portál Miloš Cihelka, mluvčí CZEPHO.

 „Jisté však je, že fotovoltaika je z dlouhodobého hlediska jedním z nejvýhodnějších zdrojů elektřiny – například Mezinárodní energetická agentura předpokládá, že do roku 2050 bude ve světě představovat největšího dodavatele elektřiny,“ dodal Cihelka.

Podivná změna kurzu?

První návrh novely energetického zákona počítal s řadou retroaktivních nebo nových opatření, která byla namířena proti boomu fotovoltaiky v letech 2009-2010. Po ukončení meziresortního připomínkového řízení na počátku srpna MPO zamítlo téměř všechny návrhy na změnu sporných opatření. Navíc, resort vyslyšel žádosti ERÚ a dokonce ještě zpřísnil některá sporná ustanovení a nově zavedl novou pravomoc pro ERÚ na možnost prověrky návratnosti investic do FVE.

Zcela nečekaně návrh druhé verze novely na počátku září zamítla Legislativní rada vlády ČR (LRV). Následně muselo MPO celý zákon znovu přepracovat. Důvodem „celkové rekonstrukce“ novely však nebyl pouze odpor zástupců solárních asociací, malých obchodníků s elektřinou a některých oborových svazů.

V souvislosti s připravovanou novelou na MPO vyvinuly pravděpodobně tlak i tradiční energetické firmy, možná i samotný ČEZ. V posledních dvou týdnech generální ředitel ČEZ v rozhovoru pro časopis Týden a pro Hospodářské noviny jasně deklaroval nutnost restrukturalizace společnosti. V rámci nové strategie ČEZ se má právě fotovoltaika stát jedním z budoucích pilířů podnikání společnosti.

„Určitě bychom chtěli nabízet technologie pro malou energetiku. Mikrokogenerace nebo instalace zdrojů, ať to budou tepelná čerpadla, nebo fotovoltaické panely. Zvažujeme, že bychom to financovali i pojišťovali. Chceme občanům nabídnout komplexní službu. Když si usmyslí, že něco chtějí, tak to od nás dostanou perfektně na klíč,“ prohlásil šéf ČEZu Beneš v rozhovoru pro časopis Týden v polovině září 2014.

Beneš dále dodal následující: „Chceme podchytit trendy. Nemůžeme usnout na vavřínech, mít jen velké elektrárny a distribuci, a přitom se dívat na to, jak relativně malí hráči rostou díky mikrokogeneračním jednotkám, pronájmu fotovoltaických panelů, baterií a dalším službám“.

Možná právě proto nakonec dojde ke zjednodušení podmínek pro připojování nových domácích solárních elektráren. Stát tak v podstatě podpoří budoucí podnikání ČEZu v této oblasti.

Ještě není dobojováno

I přes pozitivní vývoj v rámci chystané legislativy, tj. odstranění retroaktivních opatření a zjednodušení podmínek pro připojování nových elektráren,  ještě zdaleka není vyhráno.

„Přes tento pozitivní posun, zůstávají v návrhu nadále některé problematické body – například poplatek pro provozovatele obnovitelných zdrojů za přístup do sítě. To by znamenalo další znevýhodnění decentrální výroby elektřiny novým nákladem,“ upozorňuje mluvčí CZEPHO Cihelka.

„Uvědomujeme si, že mnohé vůči solárnímu sektoru restriktivní opatření se objevila doslova přes noc, tak můžeme doufat i v pozitivní překvapení, nicméně jsme realisté,“ dodal Cihelka v rozhovoru pro naší redakci.

O osudu novely energetického zákona ještě není definitivně rozhodnuto. Již tento čtvrtek bude poslední novelu posuzovat Legislativní rada vlády. Nicméně, o její finální podobě se bude rozhodovat v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Tady bude hodně záležet na tom, jak dalece budou umět předkladatelé zákona i jejich oponenti své návrhy obhájit.