Motto:Sluneční elektrárny – BUBLINA, STRAŠENÍ, ZÁMINKA nebo VELKÝ TUNEL???

Teplice – Sobědruhy
24.8.2010
ČEZ obviňuje solární elektrárny z vyšších cen elektřiny, ty to popírají
8.9.2010
Teplice – Sobědruhy
24.8.2010
ČEZ obviňuje solární elektrárny z vyšších cen elektřiny, ty to popírají
8.9.2010

2010-09-03Redakce portálu www.solarninovinky.cz prezentuje velice zajímavou úvahu na nejaktuálnější téma z oblasti české fotovoltaiky a jejího dopadu na zdražování elektřiny v ČR. Jedná se o zamyšlení předního odborníka –Ing. Michala Jůzy ze společnosti PIN 292 s

 Datum: 03. 09. 2010  |  Zdroj: SolarniNovinky.cz

Vážení přátelé, odborníci, profesionálové, laici i drazí běžní spoluobčané,
 
ke dnešnímu dni vlastníme několik malých fotovoltaických elektráren a to některé již od roku 2006, některé z roku 2008 a některé i čerstvé letošní. Ty starší elektrárničky jsme si pořizovali ještě v době, kdy slovo „fotovoltaika“ bylo spíše velkou neznámou a nebylo synonymem pro slovo „lumpárna“, „špína“ či „podvod“. Tehdy byly jiné pořizovací ceny, jiný přístup úřadů, spoustu odborníků se práci teprve učilo a i média byla k průkopníkům solární energie daleko vstřícnější a dá se říci i obdivná a mnoho běžných lidí nechápalo tehdejší naše svéhlavé počínání.

Tehdy jsme si pořizovali nové výrobničky za drahé pořizovací náklady a ne za poloviční ceny vstupních investic, jako to mimo jiné provedla v roce 2009 a 2010 se svými „megaprojekty“  společnost ČEZ, která nyní nejvíce straší nutností zdražovat a argumentuje neblahými důsledky solárního boomu. Pomalu ale jistě nás již přestává bavit polopravdivá, lépe řečeno jednostranně orientovaná mediální kampaň posledních dnů a týdnů.

Asi by bylo na čase si vzájemně pootevřít oči nad žhavým a pro mnohé bezesporu i ožahavým tématem slunečních elektráren a pokusit se odpovědět na otázku, zda se jedná o nafouklou bublinu, záměrné strašení, vhodnou záminku či snad zda nejde o další z velkých tunelů, na které stále v naší republice v různých oblastech a více či méně často narážíme. Takže pojďme se společně pokusit celou problematiku pochopit a reálně ji objasnit a to nejen těm, které to zajímá po odborné stránce, ale zejména hlavně těm, kteří jsou soustavnou „mediální masáží“ neustále informováni o strašáku se jménem „fotovoltaika“, jakožto o hlavním nositeli nutnosti plánovaného zdražení elektrické energie pro další období.

Dejme reálná a nikterak nezkreslená čísla a hlavně pravdivé informace k dispozici a na vědomí všem, tedy i běžným občanům naší republiky a nelžeme si navzájem.  
 
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2009/index.htm
 
Výše je uvedený odkaz na stránky Energetického regulačního úřadu, konkrétně na veřejně dostupnou statistiku spotřeby elektřiny v roce 2009, ze které jednoznačně a nezpochybnitelně vyplývá, že spotřeba elektřiny v ČR za celý kalendářní rok 2009 byla 68 606 GWh. Pokud v rámci dalších výpočtů budeme vycházet z toho, že cena každé kWh je odhadem 2 Kč (tento údaj je z hlediska výpočtové bezpečnosti hodně podhodnocený), pak by celková útrata za „českou spotřebu elektřiny“ v roce 2009 byla 137,212 mld. Kč. Pokud budeme brát, že je nyní (dle ERÚ k 1.8.2010) instalováno 622 MW v solárních elektrárnách a že jejich elektřina je předražena oproti tržní ceně o zhruba 10 Kč/kWh, tak vyjde navýšení 622 000 kW x 1 000 kWh/kW x 10 Kč = 6,22 mld. Kč a to nám zrovna nepřijde jako navýšení srovnatelné s  prezentovanými 18, resp. 27%, které uvádí tento příspěvek, odvysílaný na ČRo1 Radiožurnálu ve středu dne 1.9.2010 od 17:10 hodin.

Některé výroky exministra Urbana co měl či mohl udělat ERÚ, jehož pravomoci jsou mimochodem do značné míry omezené zněním příslušných platných zákonů, nebo co ERÚ v minulých letech udělal či naopak neudělal pro či proti rozvoji solární energetiky a podobně komentovat vůbec nechceme a nebudeme, to ať si učiní každý sám dle svého uvážení, ale i na některá jeho tendenční tvrzení bychom tímto chtěli upozornit. Na co ale musíme alespoň stručně reagovat je v relaci prezentované tvrzení, že dle propočtu ČEZu se může příští rok zdražit elektřina o 18 procent domácnostem a velkým podnikům dokonce až o 27 procent.

Tak tady se naše výpočty diametrálně rozcházejí a odhad nárůstu ceny nám zcela nesedí. Vychází nám zdražení elektřiny tak o cca 4,5% a to jsme záměrně pro další výpočty uvažovali  cenu za elektřiny v dosti nízké úrovni. Ale možná nejsme tak dokonalí ekonomové a nerozumíme tomu. Ke všem výpočtům používáme jednoduchou matematiku, zejména pak operace typu sčítání a odečítání, násobení a tu a tam i dělení. Pouze se počítá s čísly v řádech stovek milionů či miliard.

V pořadu bylo mimo jiné dále uvedeno, že solární resp. tzv. čistá elektřina bude pro odběratele příští rok představovat výdaje ve výši až 48 miliard korun. To by se ale do konce tohoto roku musely nainstalovat ještě narychlo další výrobny o celkovém výkonu převyšujícím 4 GW v solárních elektrárnách a to nebude asi při současném stavu, kdy je instalováno 0,622 GW pravděpodobně reálné a to i přesto, že „české ruce“ zvládnou skutečně hodně. Přijde nám, že asi nějaký „erudovaný novinář“ počítal s tím, že instalovaný výkon ve všech solárních elektrárnách bude vyrábět minimálně 24 h denně a plných 365 dní v roce. Při přijetí takovéto hypotézy bychom se k uváděným číslům mohli přiblížit. Byli bychom ale světově uznávanou „solární velmocí“ a naše „perpeta mobile“ by byla osmým divem světa. Každý investor by pak ale zákonitě musel mít veškeré úvěry na pořízení FV elektrárny do dvou let splacené. A to by byl teprve „byznys“. Realita je však trochu jinde, proto rychle přejděme k faktickým údajům a reálným číslům.  
 
Tyto údaje asi nejlépe získáme ze stránek Energetického regulačního úřadu, konkrétně pak z informace ERÚ o výrobě a spotřebě elektřiny v roce 2009. Z ní opět zcela jednoznačně vyplývá, že je velmi značná nerovnováha mezi vybraným a rozdaným příspěvkem na OZE. Od odběratelů byla za celkově spotřebované množství elektrické energie 58 941 GWh vybrána částka za každou GWh ve výši 52 180 Kč (výše příspěvku na OZE v roce 2009), tedy celkem něco přes 3 mld. Kč. Oproti tomu byla pro výrobce energie ze slunečního záření, tedy pro „největšího žrouta příspěvku OZE“ rozdána necelá 1 mld.Kč, když za fotovoltaikou vyrobených 88,8 GWh v roce 2009 činil příspěvek za každou GWh částku 11 000 000 Kč. Kam se poděla ale ta nezanedbatelná suma ve výši 2 mld. Kč, získaná jako pouhý rozdíl mezi příjmy na straně jedné a výdaji na straně druhé? Že by se ČEZ, PRE a EON pořádně napapali spolu se státním rozpočtem? Neměl by ERÚ při stanovování příspěvku na OZE trochu lépe počítat? Z výše provedených prostých výpočtů nám vychází, že letošní příspěvek 166,34 Kč/MWh by měl být dostačující i pro příští rok 2011. To ale jen v případě, že by mělo platit, že to co se na fotovoltaiku od lidí a podnikatelů vybere se má také v plné výši a hlavně beze zbytků rozdat.  
 
Možná, že neumíme počítat, nebo celou problematiku prostě nechápeme. V tom případě bychom se rádi od novinářů či odborných expertů z příslušných institucí, kteří vypočetli ona „alarmující čísla“, chtěli trochu poučit a nejlépe i veřejně. V opačném případě, ať se omluví oni a správně napíší, kdo z navýšení příspěvku pro OZE opravdu těží a zda jsou pouze výrobci elektrické energie ze slunečního záření odpovědní za plánované zvyšování ceny elektřiny a to skutečně ve výši, která je na jejich adresu opakovaně připisována. Objektivně informovat veřejnost je totiž jejich práce!
 
Na závěr jsme si pro ty, co ještě nepřestali číst změť úvah a faktických výpočtů, dali tu práci a spočítali z měsíčních dat ERÚ kolik se vybralo a rozdalo na FVE za první pololetí roku 2010. Z celkového spotřebovaného množství elektrické energie 29 384,5 GWh je vybrána částka za každou GWh ve výši 166 340 Kč (výše příspěvku na OZE v roce 2010), tedy celkem téměř 5 mld. Kč. Oproti tomu bylo do spektra výrobců energie z fotovoltaiky jakožto „největšího žrouta příspěvku OZE“ zpětně rozdáno 2,5 mld.Kč. Fotovoltaikou bylo v prvním pololetí roku 2010 vyrobeno jen 250,4 GWh, kdy za každou GWh dostali výrobci příspěvek cca. 10 000 000 Kč. Kde je ale opět tato další částka přesahující 2 mld. Kč, získaná zase jako pouhý rozdíl mezi příjmy a výdaji příspěvků na OZE? A to jen za první polovinu roku 2010! A co nás čeká v druhém pololetí tohoto roku? A co až dojde k případnému avizovanému zdražení? A je toto zdražení skutečně nutné provést ve výši odhadů odborníků z ČEZu?  
 
Děkujeme za pozornost a za čas, který jste naší krátké úvaze věnovali a pokud by se společným úsilím podařilo v někom vyvolat dojem, že fotovoltaika by mohla být přes nepřízeň mnoha považována opět za řádný a uznávaný „předmět podnikání“ a pokud se podaří i do budoucna v očích odborníků i široké laické veřejnosti zbavit oboru využití sluneční energie přívlastku „hořký“ či „špinavý“, věřte, že Váš čas nebyl promarněn a byl věnován účelně nápravě pošramocené pověsti jinak asi všestranně velice zajímavého oboru. Všem ostatním, kteří v našem pojednání nenašli porozumění se omlouváme, ale s jeho čtením mohli a asi i měli kdykoli přestat.
 
Za náš pracovní kolektiv přeji krásný den
 
Ing. Michal Jůza                                                      
jednatel společnosti PIN 292 s.r.o.