Distributoři nehodlají uvolnit stop-stav pro připojování nových solárních elektráren

Koupím solární elektrárnu. Zn.: Chci se soudit
16.11.2010
Děčany
10.12.2010
Koupím solární elektrárnu. Zn.: Chci se soudit
16.11.2010
Děčany
10.12.2010

2010-11-26

Datum: 26. 11. 2010  |  Zdroj: SolarniNovinky.cz

Na jaře 2010 v rámci jednání u prvního tzv. Kulatého stolu zástupci sdružení ČSRES (všechny distribuční společnosti a ČEPS, a.s.) přislíbili, že stop-stav bude alespoň pro malé zdroje uvolněn za předpokladu, že se potvrdí, že tyto zdroje nemohou ohrozit elektrizační soustavu.

Existuje řadu důkazů, že rozvoj malých střešních solárních elektráren, jejichž vliv na elektrizační soustavu je pozitivní (v režimu „zeleného bonusu“ se obvykle většina elektřiny spotřebuje v místě výroby). Bohužel v současnosti se jejich výstavby zpomaluje, zatímco velké megaparky na zemi rostou jako houby po dešti.

V polovině listopadu 2010 proběhlo další jednání mezi zástupci obou našich fotovoltaických asociací s distributory u tzv. Kulatého stolu. Bohužel výsledkem byl spíše monolog zástupců ČSRES, než diskusí, která by mohla vést k oboustranně přijatelnému řešení problémů. Některé podrazy ze strany ČSRES jasně naznačují, že zájem o seriózní diskusi chybí.

Zástupci ČSRES oznámili, že stop-stav bude pokračovat po neurčitou dobu. Toto je zcela v rozporu s prohlášením zástupců ČSRES z května 2010. Je zajímavé, že představitelé  ČEPS na přímé dotazy v rámci konferencí a seminářů připouštějí, že jsou schopni elektrizační soustavu uregulovat i při instalovaném výkonu fotovoltaiky v řádu 3 GWp.