Česko míří do energetického pravěku

Osvětlení
6.5.2015
Střešní soláry bez licence. Přes sliby papírování zůstává
23.5.2015
Osvětlení
6.5.2015
Střešní soláry bez licence. Přes sliby papírování zůstává
23.5.2015

2015-05-19Vláda včera schválila Aktualizovanou energetickou koncepci do roku v České republice ČR (ASEK). Podle premiéra Sobotky schválená státní energetická koncepce znamená další krok k nízkouhlíkové energetice. Hlavním zdroji výroby energie u nás budou jádro a o

Zdroj: www.solarninovinky.cz

Sázka na atom a uhlí

Po dlouhých jednáních, která trvala několik měsíců Sobotkova vláda vláda se rozhodla v rámci ASEK zejména prosazovat využití jaderných a uhelných zdrojů. Nejpravděpodobnější vývoj ASEK je obsažen ve variantě nazvané optimalizovaný scénář, jenž předpokládá, že primárním energetickým zdrojem by se mělo stát jádro, následované zemním plynem a ropou.

Ministr průmyslu Mládek uvedl, že posláním aktualizované energetické koncepce je zajistit spolehlivé, bezpečné a ekologicky šetrné dodávky energie a to i v případě krizových situací. Podle Mládka ASEK  navazuje na deset let starý materiál.

„Státní energetická koncepce z roku 2004 byla již v mnohém překonána a nereflektovala množství událostí, které se v energetickém sektoru a v evropské ekonomice udála,“ uvedl ministr Mládek.

Zbývá vyřešit financování a limity

Vedle samotné koncepce se má vláda zabývat také Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky, v němž se řeší i to, jak do budoucna financovat výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR. Plánem se ale nyní ministři nezabývali. Ke koncepčnímu dokumentu o rozvoji dvou českých jaderných elektráren se má vláda vrátit na začátku června.

Vláda dosuh nerozhodla ve sporné otázce prolomení limitů pro těžbu uhlí na Mostecku. Ministerstvo průmyslu tak v lednu představilo čtyři varianty toho, jak s limity naložit. V současné době si ministerstvo nechává zpracovat nezávislou studii, která má určit, zda se těžba za limity stanovenými v roce 1991 vyplatí.

Proti trendům moderní energetiky

Podle Aliance pro energetickou soběstačnost a České fotovoltaické průmyslové asociace však návrh energetické politiky z dílny ministerstva průmyslu stále odporuje současným trendům v moderní energetice.

Obě organizace vidí problém v tom, že zvyšování podílu jaderné energetiky nevede ke zvýšení energetické soběstačnosti České republiky – například spotřeba zemního plynu naroste v ASEK do roku 2040 o 10 %.

ASEK dále zbytečně omezuje potenciál obnovitelných zdrojů je v ASEK až o čtvrtinu menší, než jak jej propočítala Nezávislá energetická komise (NEK) při vládě ČR již před 7 lety. Jen možnosti solární energetiky jsou dokonce v ASEK dvakrát menší oproti potenciálu fotovoltaiky v NEK.

V návrhu ASEK chybí větší důraz na moderní technologie: systémy ukládání energie, chytré sítě, která si umí poradit s obnovitelnými zdroji nebo elektromobilitu.

„Ministerstvo průmyslu chce prosadit výstavbu dalších reaktorů a zřejmě to udělá, i když půjde o ekonomicky nevýhodný krok. Česko tak bude posilovat jadernou energetiku, a to i přes rostoucí cenu tohoto řešení. Energetická koncepce také opět nepočítá s možnosti šetrné energetiky, mezi které patří stále cenově dostupnější obnovitelné zdroje, chytré sítě, nebo elektromobilita a systémy na ukládání energie. Jan Mládek tak na místo chytrých řešení nabízí zakonzervování české energetiky v hluboké minulosti,“ uvedl Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Proti energetické revoluci

Podle sdělení mluvčího Energetického regulačnío úřadu (ERÚ) Jiřího Chvojky však  stávající návrh ASEK nereaguje na nové trendy v energetice, která se v posledních několika letech prudce mění. Zejména se jedná o nástup výroby elektřiny z malých domácích solárních elektráren.

Na Žofínském fóru v únoru letošního roku Chvojka zdůraznil, že ASEK zbytečně upřednostňuje rozvoj velkých zdrojů (zejména jaderné energie) na úkor decentrální energetiky. Podle Chvojky bude energetická revoluce dále pokračovat s tím, že v USA nebo ve Velké Británii si zákazníci mohou již dnes zcela běžně koupit malou domácí solární elektrárnu.

Chvojka na adresu návrhu ASEK dále prohlásil, že by se celý dokument měl přepracovat tak, aby rychle a pružně reagoval na změny na trhu. „Je zcela tristní, že energetický zákon se mění praktický každý rok, zatímco energetická koncepce má být neměnná po několik desítek let,“ dodal Chvojka.

Pokračování ideologického tažení proti fotovoltaice

Schválenou ASEK kritizují i zástupci České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO), kteří několikrát upozornili, že že návrh energetické politiky neodpovídá již několik let trvajících trendům v moderní energetice.

Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace dodává: „Návrh energetické koncepce dává prostor pro růst solární energetiky, ale možnosti výroby elektřiny ze slunce jsou podstatně vyšší. Smysl postrádá také předpoklad, že současné solární instalace budou po pouhých dvaceti letech provozu zlikvidovány. Přitom likvidace fotovoltaických elektráren po skončení doby podpory a zaplacení investice nedává smysl ani z hlediska spotřebitelů – přišli by tak o levný zdroj elektrické energie, která může zásobovat trh v době špiček.“

Podle experta na energetiku Ing. Stehlíka (člen představenstva CZEHPO) vláda v rámci ASEK dále pokračuje v ideologickém tažení proti stávajícím fotovoltaickým elektrárnám.

„Vláda plánuje dál omezovat FVE ve výrobě, likvidovat ekonomicky a legislativně. Aby to tak nebilo do očí, počítá naoko s výstavbou ohromujícího a nerealistického množství FVE na střechách. Vláda chce naopak výrazně podpořit výrovu energie z biomasy, na kterou poskytuje jak investiční, tak provozní dotace,“ prohlásil Stehlík v interview pro náš portál.

Rozhodnutí o ASEK je nesystémové

Schválení ASEK kritizuje i Strany zelených. „Rozhodnutí vlády o aktualizaci Státní energetické koncepce odděleně od rozhodnutí o územních limitech těžby hnědého uhlí je naprosto nesystémové a otevřeně nahrává uhelné lobby, která chce těžit i za cenu zbourání 180 domovů v Horním Jiřetín“, uvádí Jana Drápalová, předsedkyně Strany zelených.

„Samotná koncepce příliš akcentuje jadernou energetiku, čímž vláda bere všechny občany jako rukojmí – již dnes je jasné, že se jaderná energie ekonomicky nemůže vyplatit a zatíží daňové poplatníky na desítky let dopředu. Podpora jádra z veřejného rozpočtu bude muset být několikanásobně vyšší, než jaká by byla třeba při důrazu na obnovitelné zdroje,“ dodává Drápalová.